संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - राहुचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - राहुचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


यस्मिनृक्षे भवेद्राहुस्तदादौ सप्त पादयोः । दक्षिणे च भुजे पञ्च शिरसि त्रीणि दापयेत् ॥१॥

द्वे ऋक्षे त्दृदये न्यस्य मुखे चैकं नियोजयेत् । पञ्च ऋक्षं करे ज्ञेयं ऋक्षमेकं च नाभिगम् ॥२॥

तत्रैव त्रीणि गुह्ये च राहुचक्रं विधियते । धनहानिर्भवेत्पादे संतापं दक्षिणे करे । शीर्षे शत्रुभयं विद्याद्धृदये दुर्जनप्रियम् ॥३॥

मुखे दुर्जनसंहारं मृत्युर्वामे करे भवेत् । नाभिस्थं सर्वनाशाय गुह्ये प्राणविनाशनम् ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 30, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP