TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - लग्नतो जन्मादिज्ञानम्

मानसागरी - अध्याय ४ - लग्नतो जन्मादिज्ञानम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


लग्नतो जन्मादिज्ञानम्

शीर्षोदये विलग्ने मूर्द्धाप्रसवोन्यथोदये चरणौ । उभयोदये च हस्तो शुभदृष्टः शोभनेऽन्यथा कष्टः ॥१॥

सूर्यश्चतुष्पदस्थः शेषा द्विशरीरसंस्थिता बलिनः । केशैर्वेष्टितदेहौ यमलौ खलु स प्रसूयेते ॥२॥

क्रूरग्रहसंधिगते शशिनि वृषे भौमसौरिसंदृष्टे । मूकः सौम्यैर्दृष्टो वाचं कालान्तरे वदति ॥३॥

दक्षिणाङ्गे ग्रहाः सर्वे दीप्ता अस्तमितेक्षणाः । तस्य त्रिंशत्तमे वर्षे गजो द्वारेऽवतिष्ठति ॥४॥

चतुसागरगे चन्द्रे कोणे चैव दिवाकरे । अपि दासकुले जातः सोऽपि राजा भविष्यति ॥५॥

त्रिभिः स्वस्थैर्भवेन्मंत्री त्रिभिरुच्चैर्नराधिपः । त्रिभिर्नीचेर्भवेद्दासस्त्रिभिरस्तङ्गतैर्जडः ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-29T21:46:47.8800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

channel of distribution

  • वितरण मार्ग 
  • वितरण मार्ग 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.