संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - केतुचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - केतुचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शीर्षे पञ्च द्वे मुखे पञ्च कर्णे वक्षे च द्वौ वेदऋक्षं च हस्ते ।

अंध्रौ पंच वस्ति चत्वारि ज्ञेयं केतोश्चक्रं प्रोदितं बुद्धिमद्भिः ॥१॥

मुखे भयं मूर्ध्नि जयं करोति कर्णे भयं पाणियुगे च सौख्यम् ।

पादे सुखं वक्षसि शोकमेव गुह्ये भ्रमं दुःखविकारहेतुः ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 30, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP