संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - दिग्बलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - दिग्बलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


स्थानवीर्यमिदवेमिहोक्तं दिग्बलं श्रृणु पूर्वदिशातः ।

विद्रुरु रविकुजौ रविसूनुः शुक्रशीतकिरणौ बलिनौ स्तः ॥१॥

अर्कात्कुजात्स्वाम्बुगृहं विधोध्य जीवाद्रुधाच्चापि कलत्रभावे ।

मेषूरणं भार्गवचन्द्रसौम्याः प्राग्लग्नमुष्णांशुभभावशेषम् ॥१॥

षड्भाधिकश्चेद्गुरुणा विशोध्यं लिप्तीकृतं खाभ्रंगजाभ्रभूमिम् ।

भजेत्तदाप्तं हि ककुद्वलं स्यादतः परं कालबलं प्रथामि ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 02, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP