संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - चन्द्रकालानलचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - चन्द्रकालानलचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


चन्द्रकालानलं चक्रं व्योमाकारं लिखेदबुधः । चतुर्दिक्षु त्रिशूलानि मध्ये त्र्यस्त्राणि कारयेत् ॥१॥

पूर्व त्रिशूलमध्यस्थं दिवसर्क्ष समालिखेत् । त्रिशूले च बहिर्मध्ये मध्ये बहिस्त्रिशूलके ॥२॥

नामर्क्ष च स्थितं यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् ॥३॥

त्रिशूले च भवेन्मृत्युर्मध्यमं बहिरष्टके । आयुः प्रजाजयो लाभश्चन्द्रगर्भे न संशयः ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 30, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP