संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - भौमचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - भौमचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


यस्मिनृक्षे भवेद्भौमस्तदादौ त्रीनि मस्तके । मुखे त्रीणि त्रयं नेत्रे कण्ठे द्वे च चतुष्करे ॥१॥

पञ्चोदरे त्रीणि गुह्ये पादे चत्वारि दाषयेत् । जन्मऋक्षं स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत्पुमान् ॥२॥

मुखे रोगं सुखं नेत्रे शिरो राज्यं रुजा करे । कण्ठे रोगी धनी वक्षे गुह्ये भोगी पदे भ्रमः ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 29, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP