TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - अमरयोगः

मानसागरी - अध्याय ४ - अमरयोगः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


अमरयोगः

चतुर्थेष्वपि केन्द्रेषु क्रूराः सौम्या यदा ग्रहाः ।

क्रूरैः पृथ्वीपतिर्विद्यात्सौम्यैर्लक्ष्मीपतिर्भवेत् ॥१॥

मृगपति अजलग्ने भानुकेन्द्रत्रिकोणे व्यवनिधनसुसंस्थे चन्द्रकर्के वृषेभाः ।

उभय यदि च दृष्टया जीवशुक्रोऽथवा स्याद्भवति ह्यमरयोगे सर्वरिष्टो विनाशः ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-29T00:29:33.2400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

विटक

  • वि. १ नासलेलें ; विटलेलें . आंबट तिखट विटक जाणोनि । करी त्याग स्वीकार । - स्वादि ५ . २ . ३४ . २ विटणारा , उडणारा , फिका पडणारा ( रंग , कपडा ). [ विटणें ] 
RANDOM WORD

Did you know?

वैराग्याच्या चार अवस्था कोणत्या?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site