संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - अमरयोगः

मानसागरी - अध्याय ४ - अमरयोगः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


चतुर्थेष्वपि केन्द्रेषु क्रूराः सौम्या यदा ग्रहाः ।

क्रूरैः पृथ्वीपतिर्विद्यात्सौम्यैर्लक्ष्मीपतिर्भवेत् ॥१॥

मृगपति अजलग्ने भानुकेन्द्रत्रिकोणे व्यवनिधनसुसंस्थे चन्द्रकर्के वृषेभाः ।

उभय यदि च दृष्टया जीवशुक्रोऽथवा स्याद्भवति ह्यमरयोगे सर्वरिष्टो विनाशः ॥२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 29, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP