TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - कारिकायोगः

मानसागरी - अध्याय ४ - कारिकायोगः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


कारिकायोगः

एकादशे यदा सर्वे ग्रहाः स्युर्दशमेऽपि च ।

लग्नस्य संमुखे वापि कारिका परिकीर्तिता ॥१॥

उत्पन्नः कारिकायोगे नीचोऽपि नृपतिर्भवेत् ।

राजवंशसमुत्पन्नो राजा तत्र न संशयः ॥२॥

लग्नश्चान्यतो वापि क्रमेण पतिता ग्रहाः ।

एकावली समाख्याता महाराजो भवेन्नरः ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-29T00:23:15.9570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

त्रैराशिक

  • n m  The Rule of Three. 
  • न. ( अंकगणित ) आद्यंक , मध्यांक , व अंत्यांक किंवा प्रमाण , फल व इच्छा अशी प्रमाणांची तीन पदे दिली असता चौथे फल म्हणजे इच्छाफल काढण्याची रीत . ज्या दिलेल्या प्रमाणांतील तीन पदांवरुन चौथे पद काढावयाचे असते त्या तीन पदांना आद्यंक , मध्यांक व अंत्यांक अथवा इच्छांक ; आदि , मध्य व अंत किंवा इच्छा ; आदि , प्रमाण व इच्छा ही नांवे आहेत . त्रैराशिकाचे समत्रैराशिक आणि व्यस्त अथवा विलोम त्रैराशिक असे दोन प्रकार आहेत . [ सं . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.