मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय ७७

क्रीडा खंड - अध्याय ७७

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

इंद्रा थप्पड मारुन, भूमीवर त्यास पाडिलें आधीं ।

नंतर कुबेर वरुणा, आदि करुनियां बहूत देव वधी ॥१॥

विष्णूच्या हस्तींचे, पाडी चक्रास चक्र सोडून ।

नंतर गदेंकरुनी, ताडित शिरसा सुलक्ष देऊन ॥२॥

सिंधूनें दंतांनीं, केले तुकडे त्वरीत चावून ।

पाहें पराक्रमाला, विष्णू बोले प्रसन्न होऊन ॥३॥

मागें वर तूं आतां, विष्णु म्हणे सिंधुसी बहू मोदें ।

सिंधू वदे हरीला, राहें जाऊन गंडकीं मोदें ॥४॥

मान्य करी सिंधूचें, वश केला विष्णु कीं बहू वीर्ये ।

कैलास सत्य-लोकीं, फिरवीं दृष्टी त्वरीत बहु वीर्ये ॥५॥

तेथें राज्य कराया, दैत्यांना नेमिलें असे त्यानें ।

इंद्रा हरीस घेउन, सिंधू गेला त्वरीत वेगानें ॥६॥

नगरांतुनी हरीला, कोठें जाऊं नये अशी आज्ञा ।

दिधली तशीच असुरां, हरिवरि ठेवा सुलक्ष दे आज्ञा ॥७॥

नंतर अवनीवरि तो, पाठवि दैत्यांस तेधवां सिंधू ।

पूजूं नयेच देवां, धेनू विप्रादि छळितसे सिंधू ॥८॥

पूजावें सर्वांनीं, मजला सुर मानुनी अशी आज्ञा ।

केली प्रथीत त्यांनीं, जगतावरि असुर हिंडुनी आज्ञा ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP