मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय ६६

क्रीडा खंड - अध्याय ६६

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

चुकवुन विनायकाला, देवांतक स्वगृहीं निघुन गेला ।

जननीजनकापुढती, लज्जेनें स्तब्धसा उभा ठेला ॥१॥

त्याच्या स्थितीस पाहुन, जनकानें त्यास दीधला धीर ।

सांगें वृत्त मला तूं, लज्जा सोडून सांगणें सुधिर ॥२॥

सांगे कल्लयाणाचा, मार्ग तुला मी सुरांतका साच ।

हें जनकभाष्य ऐकुन, लज्जा सोडून वृत्त कथि साच ॥३॥

ऐकुन वृत्त सुताचें, शंभूचा मंत्र सांगतो जनक ।

पुत्रास देत आज्ञा, मंत्र जपे भावपूर्ण हो भजक ॥४॥

शंभू प्रसन्न होती, वरदानें होमकुंड त्यामाजी ।

उत्तम वाजी जन्मे, त्यावरि बैसोन जा करी आजी ॥५॥

म्हणजे तुजला जय तो, लाभे सत्वर खरोखरी सूता ।

नंतर सुस्थल पाहुन, दोघे गेले तपास सुतजनिता ॥६॥

असनें घालुन बसले, यजना करिती यथाविधी दोघे ।

यजनसमाप्ती होतां, अग्नीपूजन करीत ते दोघे ॥७॥

इच्छित देवा बलि दे, देवांतक तात तो सुरांतका तेथें ।

शंभू प्रसन्न झाला, देवांतक हा सजीव होत तिथें ॥८॥

नंतर दुसरे दिवशीं, सूर्योदयिं होमकुंड त्यामाजी ।

झाला जनीत बघतां, काळा उत्तम चलाख कीं वाजी ॥९॥

बैसुन वाजीवर त्या, त्वरित निघे समरभूमिसी सखया ।

उरली सेना होती, आज्ञा दिधली चला म्हणे राया ॥१०॥

पुनरपि युद्धारंभीं, वदतो तो शूरसैनिकां काय ।

मजला दिधली पीडा, टोंचून बोले पुनः पुनः धाय ॥११॥

युद्धारंभ करी मग, हिंसे वाजी दलामधें जेव्हां ।

कांहीं सैनिक मुकले, रव ऐकुनि समरभूमिसी तेव्हां ॥१२॥

कांहीं टापांखालीं, चिरडुन मेले तसेच वधि कांहीं ।

यास्तव बाकी गेले, देव गजानन स्थलास हे कांहीं ॥१३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP