मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय ४

क्रीडा खंड - अध्याय ४

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

जिंकाया सृष्टीसी, आरंभी दूसरा नरांतक हा ।

जे भूप शरण आले, राज्य तयां परत दीधलें मुनिं हो ॥१॥

जे नृप समरीं पडले, त्यांच्या पुत्रांस दीधलें राज्य ।

झाले नाहीं वश जे, त्यांना जिंकून घेतलें राज्य ॥२॥

जिंकित राज्यावरती, असुरांना स्थापिलें तिथें भूप ।

यापरि सृष्टी जिंकुन, सृष्टीचा होतसे स्वता भूप ॥३॥

यज्ञादि सर्व कर्मे, करिता झाला समस्त ती बंद ।

नंतर असुरां धाडी, पाताळीं घ्यावया अधीं भेद ॥४॥

बहु शूर असुर ऐसे, मायावीही तसेच ते सारे ।

पाताळीं जाउनियां, झाले तेथें गरुड ते सारे ॥५॥

भक्षित अहींस तेव्हां, कळली ही मात नाग-राजास ।

देउन अमूल्य रत्‍नें, स्त्री-रत्‍नें दीधलीं नृपें अरिस ॥६॥

केला समेट ऐसा, देवांतक मानिला अही-भूपें ।

देवांतकबंधूनें, दोनी भुवनांस जिंकिलें सु-तपें ॥७॥

ही मात भृत्य करवी, कळवी स्वर्गी नृपाल जो ज्येष्ठ ।

बंधू देवांतक त्या, लघु बंधूकडुन हें इष्ट ॥८॥

स्वर्गी दुर्लभ वस्तू, पाठवि देवांतकास लघु बंधू ।

महिवरि दुर्लभ वस्तू, पाठवि भावास थोरला बंधू ॥९॥

यापरि दोघे करिती, त्रिभुवनिंचें राज्य अल्प-काल-वरी ।

शंकर-वर-प्रसादें, गर्वानें मातले बहू भारी ॥१०॥

त्यांचा नाश कसा हो, झाला हें सांगतों तुम्ही ऐका ।

विधि व्यासाला वदती, कथना अवधान देउनी ऐका ॥११॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP