मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय ३४

क्रीडा खंड - अध्याय ३४

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

फिरतां फिरतां नारद, इंद्राला भेटण्यास ते गेले ।

भाषण करितां करितां, विधिसूतें वृत्त त्यास कळवीलें ॥१॥

वीतीहोत्री नगरीं, औरव नामक सतेज वेदरत ।

होता विप्र तयाला, पत्‍नि सुमेधा चतूर ती सुरत ॥२॥

शमिका नामें कन्या, एकुलती एक लाडकी फार ।

आवडीपरी तियेचें, कौतुक करिती बहूत खेळकर ॥३॥

लग्नास योग्य होतां, धौम्य ऋषींचा कुमार मांदार ।

शौनक गुरु तयाचा, होता गुरुसेवनांत रत चतुर ॥४॥

त्याला कन्या अर्पी, विवाहविधि आश्रमीं करितात ।

आनंदयुक्त दोघे, जामातासह वधूस पोंचवित ॥५॥

कांहीं दिवसांनंतर भ्रुशुंडि नामक ऋषी गृहीं आले ।

होते गजाननाचे, निःसिम भक्त वर्णिले पहिले ॥६॥

त्यांना पाहून शमिका, पतिसह हंसली असें तयां दिसलें ।

क्रोधित होऊन त्यांना, वृक्षजयीं व्हा म्हणून शाप दिले ॥७॥

तेव्हां क्षणांत दोघें, वृक्ष जयीं पावलीं कशीं ऐक ।

शमिका शमी तरु तो, पति तो मांदार जाहला ऐक ॥८॥

पशुपक्षि सेविना त्या, ऐसा झाला प्रकार विपरीत ।

महिना झाला म्हणुनी, शौनक आले तया गृहीं त्वरित ॥९॥

मंदार कुठें आहे, पुसती शौनक पित्यास त्या काळीं ।

सावध झाला औरव, सूत स्नुषा शोधिती तया वेळीं ॥१०॥

दोघें दिसति न कोठें, यास्तव पडली तयांस ती चिंता ।

शंका बहूत येती, अंतरसाक्षी गुरु बघे चित्ता ॥११॥

कळलें भ्रुशुंडिशापें, वृक्ष जयीं पोंचलीं उभयतां तीं ।

शोधून गजाननाचा, षष्ठक्षरमंत्र तेधवां जपती ॥१२॥

द्वादश वर्षे तपसा, करिते झाले यथाविधी दोघे ।

ऐकें संवाद पुढें, इंद्रपुरीं करित ते उभय दोघे ॥१३॥

विधि व्यासांसी सांगति, सुंदर सुंदर कथा रमायास ।

त्याच कथा भृगु सांगे, व्याधीशमनार्थ सोमकांतास ॥१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP