TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|तुकाराम बाबा अभंग संग्रह|बोधपर अभंग|
५४३१ ते ५४४०

बोधपर अभंग - ५४३१ ते ५४४०

तुकारामबाबा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा.


बोधपर अभंग - ५४३१ ते ५४४०
॥५४३१॥
पाहिल्या विठ्ठल विरे सर्व चिंता । प्रेम वाढे चित्ता सुख होय ॥१॥
त्रितापाची धुनी होय तत्क्षणीं । मोक्ष ये धांवोनी भक्तांपाशीं ॥२॥
चंद्रभागे स्नान ऐकिल्या कीर्तन । ओस पडे स्थान यमपुरीं ॥३॥
त्रैलोक्याचे देव येती दरुशना । प्रसादाचा दाणा घ्यावयासी ॥४॥
दुर्लभ हे पाय विठ्ठलाचे सम । अरी भक्ता सम तुका ह्मणे ॥५॥

॥५४३२॥
सगुणाची प्रीति अत्यंत अर्जुना । विश्वरुपीं जाणा न बैसेचि ॥१॥
अष्टादश अध्याय पाजीलें अमृत । गीता हे अद्वैत किरीटीसी ॥२॥
बोधुनियां केला आत्मपदीं स्थिर । संग्रामा सत्वर सिद्ध केला ॥३॥
तुका ह्मणे देव करील तें होय । इतरांचे जाय वाहवत ॥४॥

॥५४३३॥
धन्य तयाची जननी । जया वश चक्रपाणी ॥१॥
धन्य तोचि त्र्यैलोक्यांत । झाला आपण अद्वैत ॥२॥
झाला शून्य भेदभाव । जनीं वनीं रमाधव ॥३॥
तुका ह्मणती देहाला । असो याची लज्जा तुला ॥४॥

॥५४३४॥
प्रती देहीं नाम भिन्न । ठेविताती अभिधान ॥१॥
देहीं देह काय आहे । ज्ञान बोध लोपलाहे ॥२॥
न विचारी कोणी कोणा । विसरले रामराणा ॥३॥
तुका ह्मणती देहाला । असो याची लज्जा तुला ॥४॥

॥५४३५॥
गेलें बाळपण खेळीं । खातां हिंडता सकळीं ॥१॥
तारुण्याचा भर गेला । विष विषय भोगिला ॥२॥
वृद्धपण अंगीं आलें । प्राणी हीन दीन झाले ॥३॥
शत वरुषांची माती । केली विण रघुपती ॥४॥
तुका ह्मणे नारायण । अंतरला तया जाण ॥५॥

॥५४३६॥
वृद्धपणीं माळ धरी । ज्ञान नाहीं तिळभरी ॥१॥
प्राप्त झाला तृषाकाळ । कूप खणीतो गयाळ ॥२॥
क्षुधा लागली गव्हारा । तेव्हां पेरीतो बाजरा ॥३॥
आधीं बुडविलें सर्व । अंतीं आलें यमपर्व ॥४॥
तुका ह्मणे माझा हरी । अभाग्यासी राहे दुरी ॥५॥

॥५४३७॥
गुरुविण पार होणे । न घडेचि मूढजनें ॥१॥
यज्ञ तप दान केलें । चार वेद अभ्यासिले ॥२॥
अधिकचि गुंता झाला । अहंकार विरुढला ॥३॥
भोग मोक्ष तया येती । अंतीं नेती अधोगती ॥४॥
तुका ह्मणे तया नरा । हरी न मिळे सोयरा ॥५॥

॥५४३८॥
केला सोयरा श्रीहरी । तया नाहीं जन्मफेरी ॥१॥
झाला निर्भय अंतरीं । गुरुदेवदास्य करी ॥२॥
आत्मज्ञान पाउनियां । रेत झाला हरिपायां ॥३॥
तुका ह्मणे जोडियेलें । तेणें धन जें आपुलें ॥४॥

॥५४३९॥
निजधन ठेवी भारी । न पुसती नरनारी ॥१॥
नारदादी वडिलांनीं । हांडा ठेविला गाडोनी ॥२॥
आहे हृदयमंदिरीं । न पाहती जाती दुरी ॥३॥
आहे ठाउकें जयाला गुरुकृपें तो धाला ॥४॥
तुका ह्मणे निवडती । थोडे फार फुललेती ॥५॥

॥५४४०॥
पूर्व दोष आड येती । हरीपायीं नाहीं प्रीति ॥१॥
बळें घालिती अघोरीं । संतगुरुनिंदा करी ॥२॥
दासीलागी वेंची धन । धर्म नाहीं मुष्टि अन्न ॥३॥
तुका ह्मणे निरुपायें । कर्म बळिवंत होय ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-04-04T19:46:36.8270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झळाळी

  • स्त्रीपु . १ ( झळझळचा अतिशय ) चकचकाट ; लखलखाट ; चकाकी ; उज्वलता ; कांति . कळस ढिमाचे पोकळ । जळो वरील ते झळाळ । - ज्ञा १३ . ४७४ . २ तरंग . - शर - वि . १ चकाकणारा ; उज्वल ; झळकणारा . झळाळिआं देवांचा पाळा । तूं गोपिनाथा । - शिशु १५५ . २ उन्हाच्या झळीमुळें उत्पन्न झालेलें ( मृगजळ इ० ). दशांही इंद्रियांचे दश विषयरूप मृग ते झळाळ उदकापाठि धाओनि अज्ञानत्वें मरों रीगे । - ऋ ९ . ( टीप ) [ झळ ] झळळणें - चकचकणें ; लकाकणें ; चकाकणें . झळझळणें पहा . [ झळाळ ] 
  • ना. कांती , चकचकाट , चकाकी , तरंग , तुकतुकी , तेज , प्रकाश , पाणी ( मोती ), लकाकी , लखलखाट . 
RANDOM WORD

Did you know?

भक्त आणि भक्ती या संकल्पना स्पष्ट कराव्यात.
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.