TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|सारावली|
द्वितीयोsध्यायः ।

द्वितीयोsध्यायः ।

श्रीमत्कल्याणवर्मसूरिविरचिता ।


द्वितीयोsध्यायः ।
विधात्रा लिखिता यासौ ललाटेsक्षरमालिका ।
दैवज्ञस्तां पठेद्व्यक्तं होरानिर्मलचक्षुषा ॥१॥
आद्यन्तवर्णलोपाद्धोराशास्त्रं भवत्यहोरात्रम् ।
तत्प्रतिबद्धश्चायं ग्रहभगणश्चिन्त्यते यस्मात् ॥२॥
कर्मफललाभहेतुं चतुरा: संवर्णयन्त्यन्ये ।
होरेति शास्त्रसंज्ञा लग्नस्य तथार्धराशेश्च ॥३॥
जातकमिति प्रसिद्धं यल्लोके तदिह कीर्त्यते होरा ।
अथवा दैवविमर्शनर्याय: खल्वयं शब्दः ॥४॥
अर्थार्जने सहायः पुरुषाणामापदर्णवे पोतः ।
यात्रासमये मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः ॥५॥
इति कल्याणवर्मविरचितायां सारावल्यां होराशब्दार्थचिन्ता नाम द्वितीयोsध्यायः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:30.2100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निवेदणे

  • स.क्रि. १ सांगणे ; बोलणे ; कळविणे ; भाषण करणे ; कथन करणे . म्हणोनि काय काय आतां । निवेदिजले अनंता । - ज्ञा ११ . ५५५ . - मुआदि ४ . ४९ . २ अर्पण करणे ; ओपणे ; देणे . [ सं . निवेदन ] निवेदक - वि . सांगणारा ; निवेदन करणारा . 
  • क्रि. कथन करणे , कळवणे , सांगणे . 
RANDOM WORD

Did you know?

’ श्रीदुर्गासप्तशती’ ग्रंथातील कांही मंत्र जीवनातील संकटे दूर करतात काय? असे कोणते मंत्र आहेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.