मराठी मुख्य सूची|विधी|संस्कार|सोळा संस्कार|सार्थ षोडशसंस्काररत्नमाला|
अनवलोभनाचा संस्कार

अनवलोभनाचा संस्कार

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


नंतर कन्येकडून साहाणेवर धोंड्यानें दूर्वा वांटवून त्याचा गोळा करावा. तो गोळा स्वच्छ वस्त्रांत घेऊन गर्भिणी पत्नीला सूर्यकिरण नसलेल्या घनदाट छायेंत पूर्वेस तोंड करून बसवून पतीनें पत्नीच्या पृष्ठप्रदेशी उभे राहून तिचें तोंड वर करून उजव्या नाक पुडींत आपल्या दक्षिण अंगुष्ठाच्या अग्रभागानें दूर्वांचा रस सूक्ष्म वस्त्रानें गाळून थोडा पिळावा व ते समयीं प्रजावदख्यसूक्त “ आतेगर्भा० ” इत्यादि आणि जीवपुत्राख्यसोक्त “ अग्निरैत्य० ” इत्यादि म्हणत असतां, पत्नीचे नाकांत दूर्वांचा रस उदरापर्यंत गेल्यावर मग तिनें आचमन करावें.
व तिचा स्पर्श केलेल्या अशा पतीनें अवदान धर्मानें प्रजापतीला चरुची एक आहुति द्यावी आणि ही आहुति तुझी आहे माझी नाहीं असें बोलावें.
“ यत्तीसुशीम० ” हा मंत्र म्हणून पत्नीच्या हृदयाला तळहातानें स्पर्श करावा. असें हें अनवलोभनकर्म संपलें.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP