TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २|
अथाशौचसंपातेनिर्णयः

धर्मसिंधु - अथाशौचसंपातेनिर्णयः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


अथाशौचसंपातेनिर्णयः

दशाहमृताशौचेदशाहस्यततोन्यूनस्यवामृताशौचस्यसंपातेपूर्वप्रवृत्ताशौचसमाप्त्याशुद्धिः १

दशाहजननाशौचेदशाहंन्यून्म्वाजननाशौचंपततिचेत्पूर्वप्रवृत्तसमाप्त्याशुद्धिः २

दशाहम्रुताशौचेजननाशौचंदशाहंत्र्यहंवासंपतेत्तदामृताशौचसमाप्त्याशुद्धिः ३

त्र्यहमृताशौचेत्र्यंहततोन्यूनंवामृताशौचंत्र्यहंजननाशौचंवासंपत्तेत्तदापूर्वप्रवृत्तान्तेशुद्धिः ४

त्रिदिनजननाशौचेत्रिदिनजननाशौचपातेपूर्वान्तेशुद्धिः ५

पक्षिणीमृताशौचेपक्षिण्येकाहान्यतरमृतपातेपूर्वान्तेशुद्धिः जननाशौचेनसमेनाधिकेनवामृताशौचंनापैति

पक्षिण्यादिरूपमृतकेनत्रिदिनंदशाहंचजननाशौचंत्रिदिनमृताशौचेनदशाहंजाताशौचंचनापैतीतिबहवः

कश्चित्तुन्यूनेनापिमृतकेनाधिकस्यापिजाताशौचस्यनिवृत्तिरित्याह त्रिदिनमृताशौचेनदशाहंमृतकंननिवर्तते

एवंपक्षिण्यत्रिदिनमेकाहेनपक्षिणीचनापैति त्रिदिनजाताशौचेनदशाहंजाताशौचंननिवर्तते ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-02T04:37:20.5730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

tree cutter

  • वृक्ष छेदित्र 
  • = tree dozer 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू स्त्रियांच्या मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांचे महत्त्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.