खंडोबाचीं पदें - पद ४९

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


सिनगार बाणूचा - पांच रंगाचा पांच रंगाचा -

दाही भिंगाचा पहिला रंग बाणूचा झळाळी -

साडी नेसली - काळी - साडी चोळी वर बाजुबंद -

दांत काळे - निबंदकाळे काजळ लेलीहो नयनी -

काळे केसाची वेणी - काळी पोत गळ्यामधी बानूचा शिनगार ॥१॥

दुसरा रंग बाणूचा सफेत सफेत शालुची -

बुत सफेत - पायीं विरुध्या जोडवी -

सफेत हाताच्या मुदी सफेत - हार गळ्यामध्ये मोत्याचा - शिनगार ॥२॥

तिसरा र्म्ग बाणूचा बरवा - शालू नेसली हिरवा -

मुखीं घेतला विडा - हिरवें गोदण गोंदण कपाळीं -

दापाची जाळी हिरवी - आंगठीवर पाचुचा खडा - शिनगार ॥३॥

चवथा रंग बाणूचा - सोनकळा नेसली पीतांबर पिवळा पिवळा चितंगत्रपट्ट मोहनमाळा -

पिवळा चितंग गळ्यामधे सोन्याचा - शिनगार ॥४॥

पांचवा रंग बाणूचा - कोणहवा - लाल पीतांबर लाल -

मुकूट बराची - कोण वालाल कुंकवाचे लेणे लालीलाल -

बाई आय्या लाल - विष्णुस्वाल गुण घ्यायाचा - शिनगार ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 29, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP