खंडोबाचीं पदें - पद ३

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


मल्हारी किती तुजे गुण गाऊं, तुझ्या चरणीं लपट होऊं ॥चाल॥

नऊ लक्ष पायरी जेजुरगडाला, दीपमाळ हारोहारि दोहि बाजुला ॥

देव दवणा भंडार वाहूं, तुझ्या चरणी लपट होऊं ॥मिळवणी॥

बाणु म्हाळसा दोघी या नारी, पाठी भैरवनाथ आहे जोगेश्वरी ॥

दर्शन तें घेऊं तुझ्या चरणीं लपट होऊं ॥मिळवणी॥

रंभाई शिंपिण, पुढें फुलाई माळीण हार घालिती परोपरीन ॥

मल्हारी देव पाहूं, तुझ्या चरणीं लपट होऊं ॥मिळवणी॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP