खंडोबाचीं पदें - झेंडा पद

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


येशाचा झेंडा देरे मलुराया मारतंडा, जो ॥चाल॥

नको रे नको मला देऊं अभिमान तुला हांसल जन ॥

एवढयासाठीं मी तुजला शरण जी ॥

कांहीं शरण मरण तुझा नीत्य नामीझ ऐकतो झेंडा ॥१॥

नकोरे सातारा देऊं मला इतका, मी तुज मागता ॥

पंगती प्रपंच नको भगवंता जी, तुम्ही कसे वाढता ॥

एकाला चौरी एकाला हांडा येशाचा ॥२॥

देरे गणगोत कुटुंब कराया, वंश वाढायाला ॥

नको रे नको धाडु कुठें हिंडाया, जीवन लागले तुजला

तुझा नित्य नामी झडकतो झेंडा येसाचा ॥३॥

करारे करा शिव जीवा ध्या वर छाया ॥

कृपेची माया, जोडी रामचंद्र खाली बसाया ॥

जन येईल पाया नित्य नवरा हातामदी खंडाजी ॥येसाचा॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP