खंडोबाचीं पदें - पद १८

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


मल्हार नाम बहु गोड भला । मल्हार नाम बहु गोड ।

त्यापुढे काय साखर पेढा आरे हो जी ।

अंजीर द्राक्षाचे घड काय करावे आंबे पाड आरे हो जी ।

देव कल्पद्रुमाचे झाड । कल्पिता जन्माची जोड जारे हो जी ।

आली बनून सुंदर घटका, घ्या अमृताचा घुटका आरे हो जी ।

गातो मल्हारी नामी चुटका । घ्या अमृताचा घुटका आरे हो जी ॥२॥

मल्हार नम गुण धैना । भला । पहा शोधून अंतःकरणा आरे हो जी ।

जे असतील ब्रह्मज्ञानी । भला । ते पाहातील वेदवाणी आरे हो जी ॥

ह्यांत एक शब्द नाहीं लटका ।भला।घ्या अमृताचा घुटका ।आरे हो जी ॥मिळवणी॥

गाती मल्हार नामी चुटका । घ्या अमृताचा घुटका ।

घ्या अमृताचा घुटका । आरे हो जी ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 29, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP