खंडोबाचीं पदें - पद ३७

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


चला जाउ कडेपठारी गः गः चला जाऊ कडेपठारी ।

गडे जेजुरी पाहूं मल्हारी । बेल दवणा रोडे भंडार वहा देवाच्या शिरी जीः

बाणु म्हाळसा दोघे वारीग ।ग। भैरव जोगेश्वरी प्रधान कारभारी ।

नंदी कासव त्या समोरी दिपमाळ । चारी जीः नवलक्ष गडा पायरी ।

गगनी विशाल किल्ल्यावरी । कळस सोनेरी ।

हमेशी जडे चौघडा जडे बार द्वारीः मणी दैत्यपती न्हाणिला भडक शेंदुरी ॥जी॥

भंडार भरील भंडार काव्हवर कर जीः देव भक्तांचा कैवारी देवः गः शंकर कवन करी

येळ कोट जेजुरी बोला भक्तांनो हर्षें अंतरीं जी ।

चला जाऊं कडेपठारीं देवाला चंदनपुरासी जानः संगे घेतला प्रधान ।

उन्हाळा कडकडीतः प्रधानानें धरली छत्री केली छायाः

आरे मालू केली छायाः लाविले काम करायाः

अरे मालू । बानुबाई जातीची धनगरीणि ।

तिचे नऊ लक्ष कोकरी : पाणी न पीयाः आरे मालू पाणी न पियाः

लाविले काम करायाः आले । बाणुनी तुम्हा देवराया ।

लाविले वाडा झाडाया । आरे मालूः बाणासी राग आला मोठाः

लेंडयालोकरीचा कुटाः चाटु देऊनि केला गरगटाः बाणु बोलली घाटा खायाः

आरेः लाविले काम कराया । आरे मालु । म्हाळसा देवा मल्हारीः

नदर कराती दूरवरी । गडाला नऊ लक्ष पायरी ।

भिकाजी वाघा ऊभा दरबारीः मती दे गाया । लाविले काम कराया

N/A

References : N/A
Last Updated : September 29, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP