खंडोबाचीं पदें - पद ९

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


केले सुख सोहोळे मायबापानी लग्नाचे ।

तुमच्या पदरी मल्हारे बांधिले राज हौश्याचें जी ।

घेऊनी आली जेजुरी चौघडे वाजती सोन्याचे ।

नऊ रे लक्ष पायरे, दख्खन आहे जडावाचे जी ।

दासी बटके व धरिल्या खरी नेल्या मंदिरी ।

विडे हो घेतले जी । विडे हो घेतले जी ।

हार गजरे गुंफुनी अंतरी पलंगावरी देवाला बसविले जी ।

आपल्या नांवाचा पिवळा झेंडा, भडके देवाचा झेंडा ॥१॥

म्हणे म्हाळसा देवाजीला ऐकावे अर्जी महाराज ।

उमर माझी लहान तुमचे रक्षणचे मर्जी ।

सासबाईनें ग वावर जत्राग नेले शांभाला ।

भुलेश्वर पुजून स्वारी आली जेजुरीला ।

नाहाणाचे सुख सोहाळे मोती ग खिळले मखराला ।

मग फुलांची जाळी घातली गांठ शेलेला ।

दोघे बसून चौकावरी तुम्हां शेजारी हळद लाविली जी ।

आल्या अवघ्या नगराच्या नारी राजमंदिरी ओटी ग भरली ।

वाट पाहात बैसली कचेरी गेले देवाचे ।

उमर माजी लहान तुमचे रक्षणचे मर्जी ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP