खंडोबाचीं पदें - पद १४

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


आम्ही गडे लिंगाईत वानी जी जी जी । जी ग आम्ही गडे ॥चाल॥

शिवधर्म आमचा अग नारी शिवधर्म आमचा

सदोदित शिवाच्या ध्यानीं झांकुनी घेतो अन्नपाणी जी जी जी जी ग ॥झांकुनी॥१॥

काची बंद आगणी हिरे खडे घेतो लोखरणी स्नान गंगेचे करोनि जी जी जी जीग ॥

स्नान गंगेचें करुन तुलसी पूजन कपाळीं विभुत लावुनी

धर बाटविलें येऊनी जी जी जी ग जी घर बाटविलें ॥धृ०॥

कसा भुलविला देव अग नारी कसा भुलविला देव

वेडा केला मल्हारी म्हाळसा बोले बाणु नारी ग जी जी जी जीग ॥

म्हाळसा बोले बानु नारी जी ॥२॥

म्हाळसा बोले झिडकारुन जी जी जी म्हाळसा ॥

तुम्ही धनगरणी आरवट येती अंगाची घाण ।

तुमचे रानामधी राहाणे ग जी जी जी । तुमचे ।

नाहीं महाल मंदीर तुम्ही तर दैवाचे हीन ।

देवाचें स्वरुप पाहून जी जी जी देवाचें ।

तीस झाले लंपट लागले देवाच्या चरणीं लागले मातुच्या चरणीं जी ॥धृ०॥

कसा भुलविला देव अग नारी कसा भुलविला देव,

वेडा केलास मल्हारी म्हाळसा बोले बानु नारी जी ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP