खंडोबाचीं पदें - पद ११

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


जेजूर नगरी आजाव गुजरी नांदे मारतंड मल्हारी ।

नाम घेतां विघ्न हरती काळ कापती थार् थार् थार् ।

सभेसी बैसला कैलासराणा म्हाळसा बाणु दोघी या ललना ।

दोही बाजूला शोभे देवांगना ॥मिळवणी॥

भक्त येती नवस करिती प्रसन्न होती शिव हार हार हार ।

नाम घेतां विघ्न हरती काळ कापिती थार्‌थार् थार् ।

जेजुर नगरी अजाब गुजरी ॥१॥

नाम शोभले तुला मारतंडा त्रिलोकांमध्यें

शोभतो खंडा पिवळे निशाण झळकतो झेंडा ।

स्वर्ग घेतले, दैत्य मर्दिले, भक्त तारिले फार् फार् फार् ।

नाम घेतां विघ्न हरती काळ कापती थार् थार् थार् ।

नऊ लक्ष पायरी शोभे गडाला, दीपमाळा हारोहारी दोहि बाजूला ।

भक्तांची दाटी झाली दरवाज्याला, छंद देवाचा,

नाद घोळाचा, भंडाराचा होतो भडिमार ।

नाम घेतां विघ्न हरती काळ कापती थार थार थार ।

चैत्र पौर्णिमेसी आनंद फार, भक्त मिळूनी करिती जयजयकार ।

विठु वाघा उभा जोडुनी कर, मनी भाव, चरणी ठाव,

देवा पाव हे मज फार् फार् फार् ।

नाम घेतां विघ्न हरती काळ कापती थार् थार् थार् ।

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP