खंडोबाचीं पदें - पद २

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


सैनापतिसी दतयार, पालखीत श्रीमल्हार ॥

अर्धांगी म्हाळसानार आधि माया जुदाकार ॥

भालदार, चोपदार कालु करणे जयजयकार ॥मिळवणी॥

भूक देत वाघा दरबारी, मुखी येळकोट ललकारी ॥

आमवशा सोमवारी, कडे प्रति निघाली स्वारी ॥आम॥

लखलखाट मुरळया सजल्या चमचमाट जैशा बिजल्या ॥

मल्हारचरणी रिजल्या संसारगोष्टी त्यजल्या ॥

नामुगूस भजनी भजल्या, संसारगोष्टी सजल्या ॥

मानकरी गडे सैना सारी, मोरचेल चौरग वारी ॥आम॥२॥

कोतवाल तुरंग वढले, मंडळांत तेजी सुटले ॥

ठाई ठाई लंगर तुटले, भंडार पोती लुटले ॥

स्नानाला स्वामी उठले, दर्शनास जन हे तटले ॥

दहिदूध पंचामृत झारी, न्हानिवले देव मल्हारी ॥३॥

पोशाख करुनिया देव, रंभाईच्या महाली आले राया ॥

रंभाईचा पाहुनिया भाव, झाले प्रसन्ना खंडेराव ॥

उद्धरुनि सत्वर भाव, दिला चरणी तिजला ठाव ॥मिळवणी॥

गाय धोंडु ग्यानु दरबारी, द्या सुवर्ण मजला वारी ॥आमवाशा॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP