खंडोबाचीं पदें - पद ६

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


म्हाळसा म्हणे देवाला । करावा ग मान ॥अहो मान॥

मी नाहीं बोलले तुमच्या गळ्याची आण ॥

मी हो लग्नाची अस्तुरी म्हाळसा ग राणी ॥अहो राणी॥

कसा काय झाला अन्याय सांगा मजला कोणी जी ॥

हें बावन घरचें सोनें तरा तोलोनी ।

का उदास केलें, चित्त उरलें मन जी ।

जाई जुई आणि शेवंती शेष भरोनि ।

या उदाच्या उदबत्त्या, दिल्या लावोनि जी ॥

तुम्ही त्रिलोक्याचे धनी बसावें येऊनी ॥

मी नाहीं बोलले तुमच्या गळयाची आण ।

म्हाळसा म्हणे देवाला करावा ग मान ॥अहो मान॥१॥

तुम्ही उठा किं भोजनाला स्वामी हो राया ॥

हंडयामध्यें पाणी ठेविलें तुम्हाला न्हाया जी ॥

म्या वेळीलेत बोटावे, आणिक शेवया ॥

पांच ग्रास बसून जेवा स्वामी राया ।

या धरितवारि हिरा कशाचि ग छाया ॥अहो छाया॥

तुम्हावांचुनी माझी कोण धरील आज माया ।

तुम्ही दुसर्‍याचे ऐकुनि घेतले हो रान ।

मी नाही बोलले तुमच्या गळ्याची आण ॥२॥

बाणुचा कोठे ठिकाणा आणा हो ध्यानात ।

काळी काठी बाग लहान, खाण देशांत ।

आले बाणुला घेऊन पुरविला ग हेत ।

काय बाणुला आणून ठेविलें रंगमहालांत ।

डोईस मुदरा घडी झाली गावांत ।

बाळा कृष्ण करी जोडनी बहुत गंमत ।

चोहोकुन झाली दाटी लाग चालेना ।

मी नाही बोलले तुमच्या गळ्याची आण ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 28, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP