TransLiteral Foundation

खंडोबाचीं पदें - पद ६

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


पद ६

म्हाळसा म्हणे देवाला । करावा ग मान ॥अहो मान॥

मी नाहीं बोलले तुमच्या गळ्याची आण ॥

मी हो लग्नाची अस्तुरी म्हाळसा ग राणी ॥अहो राणी॥

कसा काय झाला अन्याय सांगा मजला कोणी जी ॥

हें बावन घरचें सोनें तरा तोलोनी ।

का उदास केलें, चित्त उरलें मन जी ।

जाई जुई आणि शेवंती शेष भरोनि ।

या उदाच्या उदबत्त्या, दिल्या लावोनि जी ॥

तुम्ही त्रिलोक्याचे धनी बसावें येऊनी ॥

मी नाहीं बोलले तुमच्या गळयाची आण ।

म्हाळसा म्हणे देवाला करावा ग मान ॥अहो मान॥१॥

तुम्ही उठा किं भोजनाला स्वामी हो राया ॥

हंडयामध्यें पाणी ठेविलें तुम्हाला न्हाया जी ॥

म्या वेळीलेत बोटावे, आणिक शेवया ॥

पांच ग्रास बसून जेवा स्वामी राया ।

या धरितवारि हिरा कशाचि ग छाया ॥अहो छाया॥

तुम्हावांचुनी माझी कोण धरील आज माया ।

तुम्ही दुसर्‍याचे ऐकुनि घेतले हो रान ।

मी नाही बोलले तुमच्या गळ्याची आण ॥२॥

बाणुचा कोठे ठिकाणा आणा हो ध्यानात ।

काळी काठी बाग लहान, खाण देशांत ।

आले बाणुला घेऊन पुरविला ग हेत ।

काय बाणुला आणून ठेविलें रंगमहालांत ।

डोईस मुदरा घडी झाली गावांत ।

बाळा कृष्ण करी जोडनी बहुत गंमत ।

चोहोकुन झाली दाटी लाग चालेना ।

मी नाही बोलले तुमच्या गळ्याची आण ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-28T05:47:58.0430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

labour woman

 • स्त्री कामगार 
RANDOM WORD

Did you know?

मूल जन्मानंतर पांचव्या दिवशी सटवाई पूजन करतात, ते काय आहे?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.