खंडोबाचीं पदें - पद ४६

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


नागपूजाया जातो म्हाळसा नगर नारींचा थाट

बरोबर नगर नारींचा थाट जी

देवांगना गजघाट हातामंदी तबकें सोन्याचे ताट जी

अलंकार पिवळे अंगावर शालू पीतांबर पिवळे

आंत डोईस मुदराखडी सेस फुलें चंद्रकोर मोर आवळा

जी साचवगी साजणे मिळाल्या ग आणिक वारा सोळा

जी जसी रे म्हाळसा देवांगनामदी जोत चमकली चपला जी

जसा आकाशीं चद्र चांदण्या ग नक्षत्राचा मेळा

मिळाल्या ग नक्षत्र मेळा चौघीचे चौघडे पांचवी ग मुज्रावीण एक बाळा

जी एकच गरदी झाली मिळे ना ग वर जाण्या वाट

जी देवांगना गजघाट हातामंदी तबकें सोन्याचें ताट जी

नागपूजाया चाल. दोर धरुन गुण गाती नाचती करकर लवती आंकडा

नाचती नाचवती कोंबडा घालिती पिंगा पकवा झगडा जी

शिरींचा पल्लव टाकून खांद्यावर भुजाबावटे उघडे

खांद्यावर कुणी इकडून तिकडे उभयता भार घालिती झगडा जी

चक्रावाणी गरगर फिरती एक हाताच्या फुगडया खेळती

चंद्रहार लखलखती गळ्यामधी करंडफुल कानीं बुगडया जी

पायीं पैंजण तोरडें हातामधीं कंकण पाटल्या गोट जी

देवांगना गजघाट हातामधीं कंकण पाटल्या गोट नागपूजाया

N/A

References : N/A
Last Updated : September 29, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP