संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|संस्कृतकाव्यानि|
श्रीराधानामावलिः

श्रीराधानामावलिः

महाराष्ट्रकविवर्य श्रीमयूरविरचिते ग्रन्थ ‘ संस्कृतकाव्यानि ’


श्रीकृष्णदयिता श्रीड्या श्रीकंठस्तुतसद्गुणा
श्रीमती श्रीदवंद्यांघ्रिर्विधिमाता सुरार्चिता. ॥१॥
राधा महासती मान्या पुण्यकीर्तिसुधासरित्
भद्रादितिस्नुषाख्याता देवी त्रैलोक्यसुंदरी. ॥२॥
व्यासादिसत्कविस्तव्या शुकयोगींद्रवर्णिता
भगवत्सत्कृतारामा सुभगा कोटिसंस्तुता. ॥३॥
मधुभिन्मोहिनी मुख्या मानिनी मधुराकृतिः
ललना ललितानंदप्राप्ताशीर्वृषभानुजा. ॥४॥
यशोदालालिता लक्ष्मीसपत्नी लक्षणाश्रया
राजगोपाललीलोत्का गोपीवृंदशिरोमणिः. ॥५॥
कृष्णदर्शनसर्वस्वा कृष्णसर्वस्वदर्शना
वासुदेवसखी पुण्या वरेण्यवरदा वरा. ॥६॥
धरालिरार्या स्वार्तिघ्नी सदाराध्या सनातनी
गोलोकवासिनी नित्यानंदा नंदात्मजानुगा. ॥७॥
नर्मदा शर्मदा प्राज्ञा प्रभूतगुणशालिनी.
प्रसन्नवदना प्राज्यलावण्या प्रभुसुप्रिया. ॥८॥
पुराणपुरुषप्रीता परब्रह्मप्रसादिनी
बृहत्कीर्तिः परब्रह्मसहचर्यतिगौरवा. ॥९॥
कलिदजाप्रियसखी कलिकल्मषनाशिनी
महाविदग्धा कालिंदीतीरकुंजविहारिणी. ॥१०॥
कलावती रासरक्ता रम्याकृतिरुदारधीः
गोविंदांकासनासीना गोविंदाश्लेषनिर्व्रुता. ॥११॥
विलासिनी विशालाक्षी मदिराक्षी मदालसा
तन्वी तनूदरी सुभ्रूः सुमुखी सुदती सुवाक्. ॥१२॥
सुकुमारी सुखखनिः सुतनुः सुज्ञसन्नुता
सुकेशी सुप्रभा सुज्ञा सुनासीरप्रजावती. ॥१३॥
सुवर्णवर्णा सुमतिः सुमनोलंकृताकृतिः
कुंजगा कुंजरगतिः कुंददामविभूषिता. ॥१४॥
कुंभस्तनी कुंकुमाभा कुंतलालिजितालिनी
वेणुनादहृतस्वान्ता कान्तकान्तिः कलध्वनिः. ॥१५॥
कान्तकल्पितकल्पद्रुप्रसूनानल्पप्रगा ( ? )
कर्णपूरीकृतप्रेष्ठप्रेमार्पितशिखिच्छदा. ॥१६॥
वंशतीष्टा - ( ? ) र्वशभूषा हंसगद्गदभाषिणी
धीराऽभिसारिका नैकयुक्तवेषा प्रियवंदा. ॥१७॥
समयज्ञा पुण्यशीला वेदज्ञा वंद्यवंदिता
सुरांगनागीतकेलिर्गुणाढ्या गुणिसंगता. ॥१८॥
गंधर्वगीतचरिता मेनकाद्यप्सरःस्तुता
उर्वशीकृतसत्कारा घृताचीरचितांजलिः. ॥१९॥
रंभासंवीजितापादपद्मप्रह्वा तिलोत्तमा
( येथे २० ते २३ओव्या नाहीत. जाणकार्‍यांनी पाठवाव्यात )
गोपीश्वरी गोपलक्ष्मीर्गोमती गोकुलोद्भवा
कृष्णचेतोहरा कृष्णसहगानधुरंधरा. ॥२४॥
कृष्णस्कंधार्पितभुजा कृष्णास्थनिहितेक्षणा
कृष्णाननात्तताम्बूला कृष्णाश्लेषनिमीलिता. ॥२५॥
कृष्णस्तुता कृष्णहृता कृष्णचित्तप्रमाथिनी
कृष्णानुकारकुशला कृष्णप्राणेश्वरीश्वरी. ॥२६॥
रत्युत्तमा रतीशाक्षी रसश्रेष्ठैकमानसा
रात्रीशरश्मिधवला धवलांबरधारिणी. ॥२७॥
तमिस्नदीपिकाकान्तिस्तारुण्यामृतनिम्नगा
कात्यायन्यर्चनपरा कृष्णेभालानदृक्छटा. ॥२८॥
गंभीरनाभिर्गभीरभावा गंभीरभाषणा
कृष्णप्रसाधिता कृष्णहस्तलब्धविशेषका. ॥२९॥
स्तनभारनमन्मध्या नखदंतक्षतांचिता
प्रेमक्रीताच्युता प्राज्यप्रीतपीताम्बरप्रभुः. ॥३०॥
पक्ष्मलाक्षी पद्मपत्रव्यजनानिलसेविनी
पुरुषायितसंप्रीतप्रियाकृष्टमनोघना. ॥३१॥
विहारिणी विशदधीर्विश्ववाहविनोदिनी
वीक्षाविध्वस्तस्वविपद् विष्णुसाक्षाकृतिप्रदा. ॥३२॥
दीर्घदृष्टिर्दग्धदासदैन्या विश्वस्तवत्सला
धर्मलभ्या धैर्यदात्री धुतारिर्धूपितालका. ॥३३॥
फणीन्द्रतल्पा फलिता रफारभा स्फटिकद्विजा
यज्ञसिद्धिर्यशोराशिर्यतिसेव्या जमाधिदा. ॥३४॥
यतीष्टदा यत्नदृश्या योगिध्येयाऽथ नाजिता ( ? )
यदुनंदनयत्नात्ता.....पतिगभीरहृत्. ॥३५॥
मोहहंत्री मोहदात्री मोमासावित्र्युपासिता
मोहिनी मोचितासंख्या मोघाहितमनोरथा. ॥३६॥
उरुक्रमानतिक्रांतमानोर्व्युन्नतमस्तका
उद्योगिन्युद्धतापांगच्छटोपद्रवनाशिनी. ॥३७॥
उद्दामरूपसंपत्तिरुल्लसन्मणिमेखला
उत्कणश्रीरुदात्तर्धिरुपस्थितमहोदया. ॥३८॥
उदारो दाहृत्तकथा प्रशस्तिरुचितोचिता
हर्यक्षमध्या हरिणीप्रेक्षणा हीरमण्डना. ॥३९॥
हेलानिर्जितदिव्यस्त्रीहेमतालफलस्तनी
कृष्णहृत्पंजरशुकी कृष्णमेघशतह्रदा. ॥४०॥
कृष्नचेतोंगणनटी कृष्णसत्तरुसल्लता
कृष्णलोचनकर्पूरशलाकायितविग्रहा. ॥४१॥
श्रीकृष्णशशभृज्ज्योत्स्ना श्रीकृष्णद्युमणिद्युतिः
श्रीकृष्णब्रह्मसावित्री श्रीकृष्णेश्वरपार्वती. ॥४२॥
श्रीकृष्णाब्धिमहासिंधुः श्रीकृष्णाम्नायसत्क्रिया
श्रीकृष्णहिमभृन्मेना श्रीकृष्णैरावणाभ्रमुः. ॥४३॥
श्रीकृष्णदेवेन्द्रशची कृष्णश्रीरामजानकी
श्रीकृष्णशूरासिलता श्रीकृष्णब्राह्मणश्रुतिः. ॥४४॥
कृष्णहृच्चातकप्रावृट् कृष्णबर्ह्यभ्रमालिका
गोविंदचक्षुस्तृषितचकोरस्मितचन्द्रिका. ॥४५॥
पुण्यश्लोकप्रणयिनी परमात्मप्रलोभिनी
शरदिंदुव्रीडदास्या शारदातिविशारदा. ॥४६॥
शृंगारसिंधुलहरी श्रृंगारारण्यसिंहिका.
शृंगारेंदुशरद्राका श्रृंगाराभ्युदयोद्भवा. ॥४७॥
असंख्यपीतोर्वरिताऽनंतपुण्यकथासुधा
अनादिनिधना द्योता छद्मबल्लवदारिका. ॥४८॥
शश्वनिःसीमसौभाग्या शश्वद्भरविदंचिता
निरंतरानंदपूर्णा निरंतरनवस्तुतिः. ॥४९॥
प्रहर्षिणीरोमराजित्रिवलीललितोदरी
जारत्वहरजारत्वा जगत्पावनपावनी. ॥५०॥
लीलानरानंतशक्तिर्लीलाकैवल्यजारिणी
योषिल्ललाम श्रीमूर्तिः सर्वरामादिनायिका. ॥५१॥
सर्वभावविभावानुभावसात्विकभावभूः
मणिमालामुद्रितादिपुंशिरोमण्युरस्थला. ॥५२॥
स्वमुखांबुजसौरभ्यलुब्धभृगात्तसाध्वसा
दूतीकृतभ्रमद्भृंगदुःखदावदवस्मृतिः. ॥५३॥
दुग्धफेनमृदुस्वच्छशय्यातलविहारिणी
स्वांगरागसुगंधार्ककन्याजलविहारिणी. ॥५४॥
स्वभावभवयसौरभ्या सहजद्युत्यलंकृता
अशिक्षितातिचातुर्या वंचनांजितलोचना. ॥५५॥
दामोदरोरःशयना कृष्णबाहूपधानका
कृष्णोत्तरीयव्यजना कृष्णांघ्रिनखदर्पणा. ॥५६॥
श्रुतिस्तुतस्तुतगुणा ज्ञातिमानितमानिता
योगिध्येयध्येयमूर्तिर्विश्वपूजितपूजिता. ॥५७॥
वृत्तोन्मतारक्तनखा विद्योतन्मणिमुद्रिका.
महाविभूतिमानार्हा महती मन्मथारणिः. ॥५८॥
राजरामा रतिश्वश्रूर्गुर्वी कृष्णाम्रकोकिला
नित्यप्राप्तासंगसंगा निरातंका निरंजना. ॥५९॥
निर्निमेषा निर्विशेषा निरीहार्चा निरामया
सिंदूरगर्भसीमंता सिंदूरतिलकालिका. ॥६०॥
सीमंतिनी सृष्टिसीमा+सीतिक्रांतवैभवा ( ? )
भामिनी शालिनी श्यामा मेघश्यामा तिलालसा. ॥६१॥
महामण्यंगदभुजा मणिकांचनकंकणा
अमृतस्राविताटंका मुक्ताचोला सुवासिनी. ॥६२॥
वरारोहेभनासोरुर्नतभ्रूर्मत्तकाशिनी
नित्यानंदस्वरूपानुभूतिर्भूतिलकायिता. ॥६३॥
कृष्णकर्णामृतोदंता कृष्णनेत्रालिपद्मिनी
हातश्रीकृष्णरमिता यमितापघ्नकीर्तना. ॥६४॥
देदीप्यमाना दुर्दैवदुर्लभस्मृतिवंदना
दयमानमना दासत्रासनाशधृतव्रता. ॥६५॥
भक्तेक्षणक्षणप्रलपप्राणप्रियतमास्मृतिः
अनन्यभक्तसर्वस्वा निजभक्ताभिमानिनी. ॥६६॥
भुक्तिमुक्तिप्रदपदा भुजपाशसिताच्युता
नेत्राधरप्रभागुंजीभूतनासाग्रमौक्तिका. ॥६७॥
निरीहेहाकरीरम्भरीतिरीश्वररीतिभृत्
शुद्धसत्वोत्कर्षवती सर्वसात्त्विकसन्नुता. ॥६८॥
ब्रह्मांडमंडपस्तंभस्तंभना सकलेक्षणा
वंशीनिनादश्रवणक्षणत्यक्ताशनालया. ॥६९॥
मुरलीनादजीवातुर्मुरलीध्वनिनिस्रपा
सायंवेणुरवप्रीता प्रातर्वेणुरवाकुला. ॥७०॥
दिवावंशीकथानीतयुगयामचर्तुदया
कृष्णचुंबितवंशीर्ष्या वंशीकुत्साकृतादरा. ॥७१॥
वंशीसपत्नी वंश्याप्तमहाभाग्योत्सवासहा
वंश्यायत्तप्रियप्राप्तिर्वंशीदूतीप्रबोधिता. ॥७२॥
वंशीसखीसमाहूता वंशीज्वरहरौषधिः
वंशीनादनिरस्ताधिर्वंशीलज्जासरित्तरिः. ॥७३॥
वनमालिपरिष्वंगाऽज्ञातनिर्गतयामिनी
भगवद्विरहाऽशीतरश्मीभूतसुधाकरा. ॥७४॥
श्रीमत्समागामानंदचंद्रीभूतदिवाकरा
भगवत्संगमोत्कर्षपल्लवीकृतबल्लवी. ॥७५॥
मृद्वंगी नागनासोरूः कुंजारण्याधिदेवता
गुंजद्भृंगघनध्वान्तपुंजकुंजप्रहर्षिणी. ॥७६॥
वैकुंठीकृतकालिंदीतटारण्यलतागृहा
निकुंजबन्धुः सर्वांगमंजुला वंजुलालया. ॥७७॥
वशंवदरमारंगा गंगाच्छागुणगर्विता
कीरनासा चक्रवाकस्तनी खंजनलोचना. ॥७८॥
जपाप्रसूनरसना विद्रुमाधरपल्लवा
ग्रीष्मकालहिमस्पर्शा हिमकालोष्णविग्रहा. ॥७९॥
दामोदरकरस्पर्शश्लथनीविः स्खलद्गतिः
श्लक्ष्णदृष्टिर्दृढस्नेहा दुग्धमुग्धस्मिताधरा. ॥८०॥
भक्तप्रेमद्रवच्चित्ता भगवद्भक्तिजीवना
गोविंदसख्यप्रख्याता दामोदरमणिप्रभा. ॥८१॥
कृष्णलक्ष्मीभ्रमकरीगोपालफणभृन्मणिः
कृष्णबद्धोल्लसद्वेणी केशवाक्ष्यर्पितांजना. ॥८२॥
कृष्णारचितपत्रालिः कृष्णदत्तांघ्रियावका
कृष्णोत्तरीयव्यजना कृष्णोत्संगवरासना. ॥८३॥
भगवत्कौस्तुभादर्शा गोविदाधरकज्जला
मानग्रहनमत्कृष्णालिकलग्नांघ्रियावका. ॥८४॥
कृष्णानिमिषदृक्पीतवदनांबुरुहासवा
पूर्णकाममनःकाम्या स्वात्माराममनोरमा. ॥८५॥
सदातृप्तसदारब्धकेलिर्नित्यहरीहिता
गुरुगम्या गुणातीता सद्गुणप्रतिपादिनी. ॥८६॥
चुंबनोत्कप्रियस्पृष्टचिबुका चपलेक्षणा
कृष्णमार्जितरत्यंतघर्मबिंदुभृदानना. ॥८७॥
श्रीकान्तस्य पदन्यस्तक्रीडा विस्रस्तभूषणा
प्रियपादांबुजापारतविन्यस्तमणिनूपुरा. ॥८८॥
कृष्णार्पितस्वंगरागा कृष्णबद्धस्रगंबरा
प्रसाधकप्रेष्ठदत्तरसाज्ञापारितोषिका. ॥८९॥
दंतकान्तिजितज्योत्स्ना सुधोत्तमरसाधरा
स्वपादपद्मसौभाग्यजितसौगंधिकाम्बुजा. ॥९०॥
कल्पद्रुपल्लवानल्पस्मयघ्नकरपल्लवा
वाड्मूकीकृतगर्वाढ्यशारदाशुकसारिका. ॥९१॥
कृष्णच्छायासहचरी कृष्णदृष्ट्यास्पदानना
यज्ञपत्नी पूज्यचित्रानंदसर्वस्वरक्षिणी. ॥९२॥
पुत्ररंजनसंप्रीतयशोदाविहितादरा
व्रजेश्वरार्पितापत्यनिर्विशेषांकसंस्थितिः. ॥९३॥
कृष्णास्यार्पितसंयावा राजगोपालभोजिता
प्रीतिपीतप्रीतपीतचेलेषत्पीतपायसा. ॥९४॥
कृष्णार्पितस्वनेपथ्या कृष्णनेपथ्यधारिणी

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP