TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|संस्कृतकाव्यानि|
अनुक्रमणी

संस्कृतकाव्यानि - अनुक्रमणी

महाराष्ट्रकविवर्य श्रीमयूरविरचिते ग्रन्थ ‘ संस्कृतकाव्यानि ’


अनुक्रमणी
१  मंत्ररामायणम्
१) मङ्गलाचरणम्
२) कथाप्रस्तावः
३) बालकाण्डम्
४)अयोध्याकाण्डम्
५) अरण्यकाण्डम्
६) किष्किन्धाकाण्डम्
७) सुन्दरकाण्डम्
८) युद्धकाण्डम्
९) उत्तरकाण्डम्
१०) मंत्रगणना

२  रामनामाष्टोत्तरशतरामायणम्
३  रामस्तुतिः
४   रामनाममहिमा
५   रामाष्टकम् ( प्रथमम् )
६    रामाष्टकम् ( द्वितीयम् )
७  रामप्रार्थना
८  अम्लानपंकजमालाबन्धपञ्चकम्
९  मुक्तामाला
१०  श्रीकृष्णस्तवनम्
११  रामकृष्णस्तुतिः
१२  पांडुरंगस्तोत्रम् ( प्रथमम् )
१३  पांडुरंगस्तोत्रम् ( द्वितीयम् )
१४  पांडुरंगस्तोत्रम् ( तृतीयम् )
१५  पांडुरंगस्तोत्रम् ( चतुर्थम् )
१६  पांडुरंगस्तोत्रम् ( पंचमम् )
१७  शंकरस्तोत्रम्
१८  हरिहरप्रार्थना
१९  श्रीकाशीक्षेत्रस्थप्रार्थना
२०  गंगाविज्ञप्ति
२१  मनःप्रार्थनाष्टकम्
२२  दशमस्कंधमुख्यार्थगीतिः
२३  पद्यानि
२४  आर्तिक्यानि
२५  शिवार्याशतकम्
२६  शिवाष्टोत्तरशतनामावलिः
२७  श्रीराधानामावलिः
२८  श्रीकृष्णनामावलिः
२९  पद्यपरिशिष्टम्
३०  स्फुटश्लोकाः

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:42.2570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

रेंदगड

  • स्त्री. नपु . स्त्री . पु . न . 
  • घर , गुरांचा गोठा इ० तील केरकचरा किंवा गदळ . 
  • चिखल ; घाण . 
  • तेल , तूप इ० च्या बारदानांतील गाळ ; पाण्यांत जमलेला मातीचा अंश ; मातीमुळे गढूळ झालेले पाणी . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site