TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|संस्कृतकाव्यानि|
शिवाष्टोत्तरशतनामावलिः

शिवाष्टोत्तरशतनामावलिः

महाराष्ट्रकविवर्य श्रीमयूरविरचिते ग्रन्थ ‘ संस्कृतकाव्यानि ’


शिवाष्टोत्तरशतनामावलिः
श्रीकंठो वरदः शर्व आशुतोष उमापतिः
दयानिधिर्महादेवो भवो भवहरो हरः. ॥१-१०॥
मदनारिस्त्रिनयनः शंकरः सुकविः शिवः
विभुः प्रभुर्वृषरथो विवेकी विशदो वशी. ॥२-२१॥
लालटाक्षः कालकालः शरण्यश्चंद्रशेखरः ॥२५॥
पुरारातिः श्रितहितो देवदेवः सदाशिवः. ॥३-२९॥
शांत उग्रः समः श्रेष्ठो भूतेशो भव्यविग्रहः ॥३५॥
परमेशः परानंद परिपूर्णः पदप्रदः. ॥४-३९॥
मधुरो महितः शंभुर्गिरीशो गिरिशो मृडः
अजः पिनाकी प्रवरः प्रबलः प्रमथाधिपः. ॥५-५०॥
मानदः पंचवदनो दशबाहुर्दिगंबरः ॥५४॥
शूली कपाली सुमुखो मृगपाणिर्जटाधरः. ॥६-५९॥
शाश्वतोऽतिमहाः स्वामी गिरिधन्वा गुरूत्तमः ॥६४॥
रुद्रो जयप्रदो जेता भुजगाभूषणो‍ऽब्ययः. ॥७-६९॥
पुराणः पुंडरीकाक्षप्रियः प्रणव उद्धवः ॥७३॥
कर्पूरगौरः सुतपाः सामतुष्टः प्रजापतिः. ॥८-७७॥
महाव्रतः सुरमणिः सत्यसंधो विनायकः ॥८१॥
अंधकारातिरजितः सदोदारो निरंजनः. ॥९-८५॥
दीनबंधुर्दक्षहंता विरागो नीललोहितः ॥८९॥
सेव्यः साक्षी कृती नेता उदासीनः सतां गतिः. ॥१०-९५॥
माता पिता सखा भर्ता सकलाधिनिवारकः ॥१००॥
बहुरूपो वेदसारो विद्यानाथः शिवायनः. ॥११-१०४॥
निरमित्रो निरवधिर्निरविद्यो निरामयः ॥१०८॥
मोक्षप्रदमिदं नाम्नां शंभोरष्टोत्तरं शतम् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:54:44.6300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

fretwork

  • न. लाकडी नक्षीकाम 
RANDOM WORD

Did you know?

सूतक कोणाचे नसते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site