TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|ऐतिहासिक साहित्य|शिवचरित्रसाहित्य|
लेख ४

शिवचरित्र - लेख ४

छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक आणि मराठा साम्राज्याचे संस्थापक होते.


शिवचरित्र - लेख ४
आरंभी सुमारें १३ ओळी फार्शी मजकूर तालिक]
श. १४९१ - ९२ इ. १५६९ - ७०

दा सुडक कवलिया सवद कवलिया सो मौजे सासवने तपे आठागरु मामले मुर्तजाबाद उरुक चेऊल सु॥ सन सबैन व तिसा मैया कारणे आपाजी माहाद प्रभु कुलकरणी यासी कतबा लेहोनु दिधला यैसा जे जोहारजी नेत फिरंगी याचे भात गावेले मुडे बेतोलीस साडे कुडो चौदा साडे आपणासी देणे आहे त्याची कीस्ती हरसाल मुडे चौदा येकुनु मु॥ ३ सिसाली ई॥ सन इहिदे सबैन व तिसा मैया त॥ सन सलास सबैन व तिसा मैया झडती करने म्हणौनु जोहरजी नेता जवल वारे फास तुम्हास आपण जमान दिधले आहे याबदल तुम्हासी आई ? स्थल आपली मिरासी दीधवाडी सो आगर सासवने दिधली असे जोहरजी नेताचे भात मुदती आपण देऊ न सके तरी वाडी मजकुराची किमती गला भात गार्वेले मुडे पचवीस जोहरजी नेतासी तुम्ही आदा कीजे वाडी मजकुरीस व आपणासी व आपले औलाद अफलादेसी निसबती नाहि वाडी मजकुरु तुम्ही आपले लेकुराचे लेकुरी घेइजे वाडी मजकुरीवरी कोण्ही दगादावा करील तो आपण सोडउनु देणे वरकड नकद टके आठ रुके अठरा ? व गला गावैले मुडे सतरा सडी दोन कुडो चौदा साडे राहातील ते आपण जोहारजी नेतासी आदा करणे तुम्हासी निसबती नाही कतबा सही सालाची जे कीस्त होईल ते भात देसरीती आपण देणे
गोवाही
कतबप्रमाणे साक्षी वाघो राम देसाई
बालबाबा मौजे सासवने
घा ? गर तुलदम धरतुया
ळु म कवलिया मौजे सासवने
हेड कवलिया चागद कौलिया
[कागदामागें] दोज सर्फदी

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-02-11T18:30:40.6400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

radiation free space

  • Nucleonics प्रारणमुक्त अवकाश 
RANDOM WORD

Did you know?

संत ज्ञानेश्वरांनि हे म्हटले आहे का ?
Category : Vedic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site