TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|तंत्र शास्त्रः|ललितार्चन चंद्रिका|
द्वितीयावरणम्

ललितार्चन चंद्रिका - द्वितीयावरणम्

'ललितार्चन चंद्रिका' अर्थात् 'लधुचंद्रिका पद्धति' या प्रसिद्ध रचना सुंदराचार्य अर्थात् सच्चिदानंदनाथ यांच्या आहेत.


द्वितीयावरणम्
येथे आकृती आहे.
श्वेतवर्णे सकारप्रकृतिकषोडशकलात्मके चन्द्रस्वरूपे स्रवदमृतरसे षोडशदळकमले देव्यग्रकोणमारस्य वामावर्तेन ( अप्रादक्षिण्येन )
४ कामाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ बुद्ध्याकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ अहङ्काराकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ शद्बाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ स्पर्शाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ रूपाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ रसाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ गन्धाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ चित्ताकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ धैर्याकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ स्मृत्याकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ नामाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ बीजाकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ आत्माकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ अमृताकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
४ शरीराकर्षिणीनित्याकलादेवीश्रीपादुकां पूजयामि
इत्यभ्यर्च्य एताः गुप्तयोगिन्यः सर्वाशापरिपूरके चक्र समुद्राः ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः संपूजिताः सन्त्विति तासामेव समष्ट्यर्चनं विधाय कामकर्षिण्या. पुरतः
४ ऐं क्लीं सौः त्रिंपुरेशीचक्रेश्चरीश्रीपादुकां पूजयामि इत्यवमृश्य ‘ द्रीं ’ इति सर्वविद्राविणीमुद्रां प्रदर्शयेत् ।
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ।
भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-11T19:11:50.7400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आखामसाला

  • पु. मसाल्याच्या जिन्नसा न वाटतां फडक्यांत बांधून अथवा सबंधच तशा मांसांत टाकतात त्याला म्हणतात . ( हिं . ) खडा मसाला . [ अखा + मसाला ] 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site