TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

महाभूतविवेक प्रकरणम् - श्लोक ४८ ते ५०

वामन नरहरी शेष उर्फ वामन पंडित (इ.स.१६३६ ते १६९५) हे १७ व्या शतकात होऊन गेलेले प्रख्यात मराठी कवी होते


श्लोक ४८ ते ५०
न सद्वस्तु स्वत: शक्तिर्न हि वन्हे:स्वशक्तिता ॥
सद्विलक्षणतायांतु शक्ते: किंतत्वमुच्यताम् ॥४८॥

वादी - वन्हिशक्ति वन्हिहूनी अभिन्न ॥ तैशीच सदशक्ती जाण ॥
किंवा तयाहूनी विलक्षण ॥ कांहीं असे ॥२२८॥
सदशक्ती सदची असे ॥ तरी शक्तिपणाचा अभाव दिसे ॥
नाहीं म्हणतां तरी विलसे ॥ असत पणे कैशी ॥२२९॥
स० - सद्शक्ती जी का माया ॥ ती असे जैसी पुरुषछाया ॥
तियेसी सत म्हणाया ॥ आम्ही पुढें नहोऊं ॥२३०॥

शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमितीरितम् ।
न शून्यं नापि सद्याद्दक्ताद्दक्तत्वमिहेष्यताम् ॥४९॥

मग शून्य जरी म्हणावें ॥ तरी कार्य कैसेनी व्हावें ॥
नामरूपादि अघवे ॥ कैसेनी राहती ॥२३१॥
म्हणोनी ती सत ना असत ॥ कांहीं म्हणतां नाहीं येत ॥
अनिर्वचनीय इत्यर्थ ॥ ठरला आमुचा ॥२३२॥

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तम: ।
सद्योगात्तप्रस: सत्वं न स्वतस्तन्निषेधनात् ॥५०॥

म्हणोनी सृष्टीच्या आधारा ॥ नाहीं सदासत थारा ॥
माय देवीचाची उभारा ॥ तमोमयी ॥२३३॥
“तमआमीत्तमसामूढमग्रे” इति ॥ प्रमाण बोलियेली श्रुति ॥
म्हणोनी सत्व निश्चिती ॥ सद्योगें ॥२३४॥
सद्वस्तुची शक्ती ॥ स्वत: निषेधा येती ॥
परि ती वस्तु पाशी असती ॥ सदत्वानें ॥२३५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-11-30T05:32:54.7270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मांडण

  • स्त्री. नाचण्यांची रोपें उपटून पुन्हां त्यांची केलेली लावणी ; आवटणी . ( मांडणें ) 
  • स्त्री. ( कासारी धंदा ) एखाद्या पत्र्यास भोंक पाडतेवेळीं तो पत्रा ज्यावर ठेवतात तें साधन . [ मांडणें ] 
RANDOM WORD

Did you know?

पंचप्राणांना भोजनापूर्वी आहुती का द्यावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site