मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|उत्तरार्ध|
अध्याय ११५ - ११६

क्रीडा खंड - अध्याय ११५ - ११६

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

दुःस्थिति पाहुन सिंधू, क्रोधें शिरला सुरादळामाजी।

धरिली शिखा करांनीं, क्षितिं पाडी वीरभद्र व्यासाजी ॥१॥

नंतर सिंधूदैत्यें, असि खुपसुनी पुष्पदंत तो पोटीं ।

केला विव्हळ पुढती, शामल शिर विंधिलें महीं लोटी ॥२॥

दिसला शिवगण पुढती, नामें तो लंबकर्ण कीं त्याची ।

कापी मान पुढें तो, पायीं धरि रक्तलोचना तोची ॥३॥

आपटि रणीं त्वरीतचि, लत्तेनें सोमदत्त लोळविला ।

भृंगीचें उदर चिरी, दावानल शिरस छेदिता झाला ॥४॥

पंचानन चिरला कीं, पृष्ठीं ऐशी समस्त सुरसेना ।

केली विव्हळ पाहुन, परशू फेकी गणेश मुरहनना ॥५॥

परशूनें सिंधूचा, तुटला कर तेधवां दुजा हातीं ।

घेउन असीस सिंधू, धावे तत्काळ तो प्रभूवरती ॥६॥

जिकडे तिकडे गणपति, दिसती रणिं त्या समस्त सिंधूस ।

ऐसा प्रकार पाहुन, गोंधळला तो पळे गृहीं खास ॥७॥

लढतां लढतां सिंधू, समरांतुन तेधवां पळे व्यासा ।

विजयी गणेश झाला, स्तविती सारे रणांगणीं द्विजसा ॥८॥

घेई गणेश नंतर, स्वजनांचा त्या रणीं समाचार ।

समरीं आधीं दिसला, मूर्च्छितसा स्कंद हा महावीर ॥९॥

उठवी गणेश त्याला, आलिंगन देइ बंधु मग धीर ।

ऐसें वदून फिरवी, तनुवर कर तेधवां कृपाधार ॥१०॥

उठला षण्मुख तेव्हां, गणपतिनें त्यास पूशिलें पुढती ।

कैसा विचार करणें, गणपतिसी कथित यत्‍न एकान्तीं ॥११॥

अपणांपाशीं नाहीं, संजीवन कीं प्रमूख विद्या ही ।

यास्तव त्रिपूर युद्धीं, द्रोणगिरीवल्लि योजिली ती ही ॥१२॥

तातांनीं तेव्हां ती, आणिलि होती सजीव दल करण्या ।

आपण तीच अणावी, अपुल्या सैन्या सजीव कीं करण्या ॥१३॥

गणपति म्हणे तयाला, वल्लीही आणणार कोण असे ।

तोंवरि असुरांशीं कीं, लढणारे वीर कोण कोण असे ॥१४॥

ऐसें वदून त्यानें, गण सारे ते सजीव मायेनें ।

केले त्वरीत व्यासा, ऐके विधि हें म्हणे तया सुमनें ॥१५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP