मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|उत्तरार्ध|
अध्याय १००

क्रीडा खंड - अध्याय १००

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

अहिकन्यांनीं नेला, पाताळीं तो त्वरीत मयुरेश ।

वासुकि जनकापाशीं, नेला त्यांनीं धरुन मयुरेश ॥१॥

वासुकि शिरसीं होता, मणि हरिला तो त्वरीत मयुरेशें ।

घेउन जातां त्यावरि, चाल करी शेष क्रुद्ध आवेशें ॥२॥

मयुरें गणेश नमिला, सर्वांचा नाश तो करी खाशा ।

हतवीर्य शेष होतां, स्तविलें भावें करुन त्या ईशा ॥३॥

नंतर विनतासूतां, बंधांतुन मुक्त कीं करी शेष ।

श्येन जटायु तिसरा, संपाती हे प्रमूख अवशेष ॥४॥

विक्रम मयुराकडुनी, करवुन विनता सुतांस मुक्त करी ।

इच्छेपरी तियेच्या, वर्तुन सत्वर गणेश माघारी ॥५॥

भूवर आला तेथुन, राक्षस उदरीं सु-योग निद्रेंत ।

होते मित्र तयांना, उठवुन आणी त्वरीत सदनांत ॥६॥

सदनाचे बाहेरी, करिती बाळें बहूत कल्लोळ ।

तैशींच गृहामाजी, करिती बाळें बहूत कल्लोळ ॥७॥

ऐसें पाहुन मुनिंना, वाटे आश्चर्य तेधवां भारी ।

सांगे विधी कथा ही, व्यासाचें चित्त तें स्वयें हारी ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP