मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|उत्तरार्ध|
अध्याय १०१ ते १०३

क्रीडा खंड - अध्याय १०१ ते १०३

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


(गीति)

अवतारमिती वर्षे, शंभुसुता पूर्ण जाहली व्यासा ।

गौतम मुनीदि म्हणती, त्वत्पुत्रा जन्म जाहला दिवसा ॥१॥

पासुन तेथें येती, राक्षस बहु ते करावया पीडा ।

यास्तव या स्थानाची, वसती आपण खरोखरी सोडा ॥२॥

ऐकुन शंभु त्यजिती, पार्वतिसूतांसहीत वास्तव्य ।

आणखि प्रचूर संगें, गण घेउन ते त्यजीत वास्तव्य ॥३॥

इतुक्यामध्यें आला, कमलासुर तो तुमूल दल संगें ।

घेउन बरोबरी हें, कळतां प्रभु तो पुढें सरे वेगें ॥४॥

अंगापासुन त्यानें, अनंत सेनेस निर्मिलें त्वरित ।

दोघांच्या सैन्यांनीं, केला संग्राम तेधवां उचित ॥५॥

समरीं असूर दल तें, हटलें मागें बघून दैत्यपती ।

झाला सिद्ध पुढें तो, समरासाठीं बसे हयावरती ॥६॥

हयपति शिखिपति समरीं, आले समरास तेधवां करिती ।

कमळासुर शरवृष्टी, करिता झाला गजाननावरती ॥७॥

फेकी गणेश पाशा, पडला मानेवरीच बहु घायें ।

झाला विव्हल तेव्हां, कमळासुर कीं करीतसे हायें ॥८॥

सावध झाल्यावर तो, गणपति वदला तयास हा वेडया ।

उन्मत्तपणें व्यर्थचि, श्रमसी असुरा कशास ह्या खोडया ॥९॥

गणपति भाषण ऐकुन, क्रोधानें सायकांस बहु सोडी ।

नाटोपे राक्षस हा, मायाबलिं हो अनंत वेष घडी ॥१०॥

स्मराल सिद्धी बुद्धी, तों आल्या त्या समीप त्या समयीं ।

कमलासुर रक्ताच्या, बिंदूपासून जनीत मुर ठायीं ॥११॥

ते मुर भक्षायासी, आज्ञा दिधली त्वरीत सिद्धीस ।

भक्षी मुरांस तेव्हां, अटले मुर ते क्षणांत ठायांस ॥१२॥

गणपति इतुक्यामध्यें, त्रिशूल फेकी बहूत जोरानें ।

कमळासुर समरीं तो, झाला सत्वर द्विभाग त्रिशुलानें ॥१३॥

नंतर तेथें वसवी, सुंदरसें नगर विश्वकर्मा कीं ।

स्थापी गणेशमंदिर, ठेवी मयुरेशपूर नामा कीं ॥१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP