संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
समुद्रस्नाननिर्णयः

धर्मसिंधु - समुद्रस्नाननिर्णयः

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.

समुद्रेपौर्णमास्यमावास्यादिपर्वसुस्नायात् भृगुभौमदिनेस्त्रानंवर्जयेत् । अश्वत्थसागरौसेव्यौनस्पर्शस्तुकदाचन ।

अश्वत्थंमन्दवारेचसागरंपर्वणिस्पृशत् १ नकालनियमःसेतौसमुद्रस्नानकर्मणि । समुद्रस्नानप्रयोगोन्यत्रज्ञेयः

इति धर्मसिन्धुसारेसमुद्रस्नानोद्देशः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 21, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP