TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
अथसिंहस्थापवादः

धर्मसिंधु - अथसिंहस्थापवादः

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथसिंहस्थापवादः

मघानक्षत्रगतोसिंहांशगतेचगुरौसर्वदेशेषुसर्वमाङ्गलिककर्मणांनिषेधःसिंहांशोत्तरंगोदादक्षिणेभागीरथ्युत्तरे

सिंहस्थेदोषोनास्तिगङ्गोदामध्यदेशेतुसर्वसिम्हस्थेविवाहव्रतबन्धयोर्दोषः अन्यकर्माणिसिंहांशोत्तरंसर्वदेशेषुकर्तव्यानि

मेषस्थेसूर्येसर्वदेशेषुसर्वमाङ्गलिककर्मणांसर्वासिंहस्थेनदोषः क्वचिद्‌वृषस्थितेऽर्केपिदोषाभावउक्तः

अत्रसिंहस्थेगुरौगोदावरीस्नानंकन्यागतेकृष्णास्नानंमहापुण्यम् गोदावर्यांयात्रिकाणांमुण्डनोपवासावावश्यकौ नतुतत्तीरवासिनाम्

गर्भिण्यामपिभार्यायांविवाहादिमङ्गलोत्तरमापगोदावर्यामुण्डने दोषोनास्ति गयागोदावरीयात्रायांमलमासगुरुशुक्रास्तादिदोषोनास्ति

मलमासेव्रतविशेषोऽन्यत्रज्ञेयः इतिमलमासगुरुशुक्रास्तसिंहस्थगुरुवर्ज्यावर्ज्यनिर्णयस्तृतीय उद्देशः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-19T06:27:18.1530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

thryptophyte

  • पु. Bot. दुर्बलकारी पादप 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात ३३ कोटी देवता आहेत काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site