संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
अधिकमासोदाहरणम्

धर्मसिंधु - अधिकमासोदाहरणम्

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


चैत्रामावास्यायांमेषसंक्रान्तिः ततः शुक्लप्रतिपदमारभ्यमावास्यापर्यन्तसंक्रान्तिर्नास्ति ततःशुक्लप्रतिपदि

वृषभसंक्रान्तिरितिपूर्वः संक्रान्तिरहितोमासोऽधिकवैशाखसंज्ञः वृषभसंक्रान्तियुतस्तुशुद्ववैशाखसंज्ञः

N/A

References : N/A
Last Updated : April 19, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP