मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|गज्जलाञ्जलि|
कोठे तरि जाऊं बसुनी शीघ्र...

गज्जलाञ्जलि - कोठे तरि जाऊं बसुनी शीघ्र...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


कोठे तरि जाऊं बसुनी शीघ्र विमानीं
अज्ञात ठिकाणीं

स्वातन्त्र्य जिथे, शान्ति जिथे, प्रेम ऊमानी
तेथे चल राणी !

सामाजिक सम्बन्ध सखें, हे न टिककाऊ;
हे स्नेह दिखाऊ !

मी तूज, मला तू, प्रभु दोघांस निदानीं तेथे०

भाळे ऊथे प्रीति धनावीण कुणाला,
ना मोल गुणाला;

लावण्य नसे जेथ जणू चीज किराणी, तेथे०

व्हा बद्ध ऊथे, प्रेम करा वा न कराही,
नातें द्दढ राही;
गे लग्नविधी जेथ न जीवैक्य - निशाणी; तेथे०

नातें पुरुषस्त्रीमधि तें ऐकच वाटे,
ऐसें ऊफराटें
ज्यांचें मत त्यांचें वच यावे नच कानीं, तेथे०

डोळ्यांत ऊथे लाडिक जादू परि खोटी,
अन संशय पोटीं;
साधेपण जेथे न गमे गूण अडाणी, तेथे०

काहीहि करा ही जनता मारिल नाङगी
हासूनि अपाङगीं,
घ्येयास पुरा वाव मिळे, होय न हानी. तेथे०

स्वातन्त्र्य न सत्तेविण, सम्भावितताही
दम्भाविण नाही;
स्वार्थापुरतें सत्य न जेथे कुणि मानी, तेथे०

अन्याय ऊथे जोंवर अन्यास जहाला
तों त्रास कशाला ?
जेथे न शिणे केवळ लाभास्तव वाणी. तेथे०

ही चैन अविश्रान्त, बडेजाव विकाऊ
टाकूनिच जाऊं;
स्वाभाविक कष्टाळु जिथे रम्य रहाणी, तेथे०

ये कोठुनि कष्टाविण विश्रान्ति दिनान्तीं,
धर्माविण शान्ती ?
स्वादिष्ट सुधेहूनि जिथे भाकरपाणी, तेथे०

काव्यें नकलीं नीरस वाचूनि जिवाला
वाटे न जिव्हाळा;
फेसाळत गाऊल जिथे ओहळ गाणीं, तेथे०

कोठूनि गरीबी असतां रानफुलांहीं
शृङगारित राऊ ?
बेमोल जवाहीर खुले रात्र - वितानीं, तेथे०

कोठे तरि रानांत बसूं या नि हसूं या,
जेथे न असूया !
सन्तोष पडूं दे न कुठे न्यून निघानीं, तेथे०

कोठे तरि रानांत बसूं या नि हसूं या,
जेथे न असूया !
सन्तोष पडूं दे न कुठे न्यून निधानीं, तेथे०

बान्धूं चिमणें खोपट की ऊब जयाची
दैवी प्रणयाची !
आल्या अनिकेतास खुलें स्वागत रानीं तेथे०

अङकावर खेळूनि शिकूं सृष्टिसतीच्या
आत्मप्रगतीच्या
त्या गूढ कथा ज्या न कुराणीं, न पुराणीं, तेथे०

१४ फेब्रुवारी १९२४

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP