TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|मानसगीत सरोवर|
अरसिक किति ही काया ॥ का...

मानसगीत सरोवर - अरसिक किति ही काया ॥ का...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


बोधविषयक गाणे

अरसिक किति ही काया ॥ का दवडिसी मूढा घडि घाड वाया ॥धृ०॥

नरतनु दैवे मिळाली ॥ लक्ष चौर्‍याशी योनी फिरुनी आली ॥

बहु पुण्ये तुज सापडली ॥ ऐसी अपूर्व नरतनु त्वा घालविली ॥

जन्मूनि जननी श्रमविली ॥

नाही प्रभुपदी तव मती कैसी रमली ॥अर०॥१॥

बाळदशा ही सारी ॥ गेली हा हा म्हणता खेळ-कुसरी ॥

तारुण्यमद हा भारी ॥

जासी मोहुनी स्त्री-पुत्र धन संसारी ॥अर०॥२॥

वेश्येपरि माया नारी ॥

थै थै नाचते तव देहपुरी ॥ षड्रिपु हे तुझे वैरी ॥

घेरा देऊनि वेढिती तव काया सारी ॥

विवेका धरी अंतरि ॥

वैराग्यशस्त्रे त्या तू निवारी ॥अर०॥३॥

सुबुद्धि सुंदर जाया ॥

तिच्या संगे राहे तू मनोराया ॥

शरण जा सद्गुरुपाया ॥

हस्त ठेवूनी मस्तकी उद्धरील काया ॥

विमान ये बैसाया ॥ आशा ठेवुनी कृष्णा रत गुरुपाया ॥ अर०॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-31T01:45:58.3600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आसन ढळणें

 • अस्थिरता येणें 
 • एखादी जागा सोडावी लागणें 
 • एखादा अधिकार हातांतून जाणें. महत्त्वाचे पद सोडावे लागणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

आत्मा जेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याचा पुढचा प्रवास कसा असतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.