TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|मानसगीत सरोवर|
गाधिजा पुसे श्रीरामा अहिल...

मानसगीत सरोवर - गाधिजा पुसे श्रीरामा अहिल...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


अहिल्येचे गाणे

गाधिजा पुसे श्रीरामा अहिल्याकाहणी ॥

कापते शिला का अवनी ॥धृ०॥

मार्गात नवल देखिले अकल्पित नयनी ॥

पाषाणामधुनी तरुणी ॥

मुनिराज दिव्य अंगना येतसे कुठुनी ॥

का शाप दिला इज म्हणुनी ॥

हा कबरिबार मस्तकी वल्कले कसुनी ॥

वनदेवी का मृगनयनी ॥

जशि चंद्रकला वाढते तशी ही सगुणी ॥

इज संनिध नाही कोणी ॥चाल॥

चतुराई खर्चुनी सारी हो ॥

केली कमाल विधिने भारी ॥

बनविता अमोलिक नारी ॥

निर्वैर सर्व श्वापदे विचरती भुवनी ॥

द्विज गुंजारवती मधुनी ॥गाधिजा०॥१॥

वदे राजऋषी रघुविरा सांगतो गोष्टी ॥

प्रसवला हिला परमेष्ठी ॥

इज ऐशी न मिळे दुसरि शोधिता सृष्टी ॥

इज बघता न पुरे दृष्टी ॥

तिज समान योग्य वर न मिळे होय मनि कष्टि ॥

करि खेद बहू परमेष्ठी ॥चाल॥

पण दुर्धर केला विधिने हो ॥

पृथ्विला प्रदक्षिण करुनी हो ॥

दोन यामामधि परतुनी हो ॥

ये प्रथम तया देईन सगुण गुणखाणी ॥

मम सत्य सत्य ही वाणी ॥गाधिजा० ॥२॥

स्त्रष्ट्याचे प्रतिज्ञा वाक्य सुरांना पटले ते शृंगारांनी नटले ॥

सजवुनी वाहने आपुली त्वरित ते उठले ॥

लंबोदर पळतचि सुटले ॥

मी जाईन सर्वांपुढे कुणी वटवटले ॥

कुणि पळता पळता हटले ॥चाल॥

त्यापुढे अमरपति गेला हो ॥

मनि भावित विधिकन्येला हो ॥

हा बेत तयाचा फसला हो ॥

त्या वेळि गौतमे धेनू द्विमुखी बघुनी ॥

तिज प्रदक्षणात्रय करुनी ॥गाधिजा०॥३॥

खुण कळलि विधात्या शीघ्र आणुनिया ऋषिला ॥

हा वृत्तांत त्याने पुशिला ॥

कळताचि अर्पुनी अपुली कन्या सुशिला ॥

मग समारंभ बहु केला ॥ वधुवरा बघुनिया इंद्र समूळचि फसला ॥

मनि खेद करित तो बसला ॥चाल॥

विपरीत गोष्ट कशि घडली हो ॥

ही सुंदर कन्या असली हो ॥

ह्या जरठा विधिने दिधली हो ॥

त्या दिवसापासुनि इंद्र द्वेष मनि धरुनी ॥

म्हणे भोगिन कपट मि करुनी ॥गाधिजा०॥४॥

तो धरुनि दुराशा इंद्र अहिल्या सदनी ॥

पातला कपट वेषांनी ॥

म्हणे प्राणप्रिये पीडिले मला मदनांनी ॥

आलिंगन दे सुखशयनी ॥

विपरित वाक्य हे काय सूर्य राहूनी ॥

ग्रासिला पहा नभि नयनी ॥चाल॥

नायके धरुर्नि दृढ सतिला हो ॥

करि तृप्त भोगुनी रतिला तो ॥

हे वृत्त अहिल्यापतिला हो ॥

कळताचि शीघ्र पातला स्नान सारोनी ॥

अतिरुषा हाक मारोनी ॥गाधिजा०॥५॥

विधिसुते उघडि तू द्वार कोण तुज संगे ॥

बोलतो शीघ्र मज सांगे ॥

रवि त्यजुनि राहु चालला गृहाप्रति ॥

कोण सदनि श्वान शिरलागे ॥

घाबरुनि अहिल्या वसन सावरित वेगे ॥

तू कोण होय सर मागे ॥चाल॥

स्वर्गिचा अमरपति आलो मी ॥

तुजसाठि कष्टि बहू झालो मी ॥

अधरामृत प्राशुन धालो मी ॥

रति झालि तुझी की पूर्ण जाय येथूनी ॥

उठे क्रुद्ध सती तेथूनी ॥गाधिजा०॥६॥

घाबरुनि अहिल्या द्वार उघडि त्या वेळा ॥

तो इंद्र पळुनिया गेला ॥

मुनि जाता जाता त्वरे शापि सुरपाला ॥

पडतील भगे तव तनुला ॥

अवलोकि दीन होउनी पतीमुखकमला ॥

तइ काळरूप तिशि दिसला ॥चाल॥

पापिणी जड शिळा होई तू ॥

एकटी वनी या राही तू मम शापा भोगी लवलाही तू ॥

थरथरा कापते नार लागे पतिचरणी ॥

मज नेणत घडली करणी ॥गाधिजा०॥७॥

नाकळत भोगिला इंद्र स्वामि म्या शयना ॥

पतिरूप दिसे मम नयना ॥

तुम्हि महाराज सामर्थ्यवान मम करुणा ॥

येउ द्या धरी दृढ चरणा ॥

रति झाली तुझी की पूर्ण वदसि तू वदना ॥

नच शाप देशि शचिरमणा ॥चाल॥

साठ सहस्त्र वर्षे नारी तू ॥

जड शिळेमधे संचारी ॥

युग त्रेत राम-अवतारी तू ॥

उद्धार करिल तो तुझा राम रजचरणी ॥

वदे गौत करुणा वचनी ॥गाधिजा०॥८॥

ती नार अहिल्या शिळेतून अलि रामा ॥

करि पावन मेघश्यामा ॥

तव चरणरजाचा असे अगोचर महिमा ॥

काय देउ तयासी उपमा ॥

कर जोडुन ही प्रार्थिते जपे तव नामा ॥

उद्धरुनी पाठवि धामा ॥चाल॥

तुज कथिलि कहाणी रघुनाथारे ॥

चल मिथिला नगरी आता रे ॥

हो वरुनी विजयी सीतारे ॥

निशिदिनी लागे मज ध्यास रघूविरचरणी ॥

करि कृष्णा विनती नमुनी ॥गाधिजा०॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-30T21:05:30.7430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

blue blood

 • न. खानदानी रक्त 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मुलांचे किंवा मुलींचे कान कां टोचतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.