TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|मानसगीत सरोवर|
सयांनो पंढरपुरि जाऊ ॥ ए...

मानसगीत सरोवर - सयांनो पंढरपुरि जाऊ ॥ ए...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


विठोबाचे गाणे

सयांनो पंढरपुरि जाऊ ॥

एक विटेवरि ब्रह्म उभे ते पांडुरंग पाहू ॥धृ०॥

बरोबर साधुसंत घेऊ ॥

दिंडिपताका टाळ मृदंगा बजन मेळि गाऊ ॥

रजतम विविध तप धूऊं ॥

चंद्रभागेमधि स्नान करूनी आनंदित होऊ ॥सयांनो०॥१॥

पुजेची सामुग्री घेऊ ॥

पंचामृतादी पुजा करूनी तुलसि बुका वाहू ॥

मधुर मिष्ट पक्वान्ने करवू ॥

भक्तिभावे ताटि रुप्याच्या नैवेद्या दावू ॥

त्रयोदशगुणि तांबुल ठेऊ ॥

प्रदक्षिणा दक्षिणा नमूनी पुष्पांजलि वाहू ॥सयांनो०॥२॥

करूनि जननि-तात-सेवा ॥

पुंडलिकाने विधान अणिले परब्रह्म मेवा ॥

त्यजूनि वैकुंठ गावा ॥

भक्तासाठी सत्वर आले ऐकुनिया धावा ॥

भुले हा बघुनि भक्तभावा ॥

युगे अठ्ठाविस खालि बसेना झाले श्रम देवा ॥

सदा दे संतसंग बरवा ॥

म्हणते कृष्णा नलगे मुक्ती चरणि ठाव द्यावा ॥सयांनो०॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-30T20:51:20.4800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घडणी

 • f  Forging. Form. Forming or modelling skill. 
 • स्त्री. एक हिशोबाचा कागद . प्रत्येक महालाबद्दल अगर एकाकडे अनेक महाल असल्यास त्या सर्वाबद्दल त्याचे नांवचा एकच पण मोकळे वर्खाचा कागद तयार करीत . त्यांत सरंजाम बाब त्याप्रमाणें खर्च लिहून बाकी राहिलेला आकार जामदाराचें नांबें लिहित असत . तसेंच सनदापत्रें एक साली वगैरे पट्टी याशिवाय देवस्थान वर्षासन व खैरात व रोजीनदार व धर्मादाय व इनाम व किरकोळ दफाते व जप्ती मोकळीक व निवाडपत्रें व वतनपत्रें उत्साह खर्च व श्रावणमास दक्षिणा व हरदास बिदागी वगैरे प्रत्येक कलमाबद्दल एकंदर आवर्जे सालवार निराळे तयार करीत असत . याप्रमाणें घडणी हा कागद खतावणी अन्वये मोकळे वर्खाचा हुजूर तयार होत असे . - भारतवर्ष , मराठ्याचें दप्तर १२ . ( घडणें ) 
 • स्त्री. १ घडणें ; करणें ; बनविणें . २ ( घडलेल्या दागिन्यांचा , वस्तूंचा ) घाट ; डौल ; ढाळ ; ढब . ३ घडण्याचें कौशल्य , कारागिरी , हातोटी . ४ कुळकर्ण्यानें ठेवावयाचा गांवांतील कुळवार हिशेबी तक्ता . ५ प्रांतवार सरसालीचे जमाबंदीचे वगैरे हिशेब व प्रांतवार सरसालांत झालेले हुकूम यांची प्रांतवार खतावणी . - इनाम ५१ . ६ समुदाय ; जमाव . येती ऋषीच्या घडणी । - वसा ४५ . [ घडण ] 
RANDOM WORD

Did you know?

पिंपळाच्या झाडाला फक्त शनिवारीच स्पर्श का करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.