दमयंती स्वयंवर - पृष्ठ १९

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


पद

धरणीवरी धन्य जाले परोपकारी दाते ॥धृ०॥

होता दधिची नामा मुनी । कणा पाठीचा देउनी । जेणे कीर्ति केली जनी । चंद्रापरी सदा ते ॥१॥

निववुनी पक्षाच्या भुकेला । कोरुनि देह टोरल केला । शिबिने शरणागत रक्षिला । काय बोलो महिमा ते ॥२॥

रघुनाथाचा पूर्वज भला । नामे भगीरथ ऐकिला । तेणे गंगौघ आणिला । जेणे जनता उद्धरते ॥३॥१८१॥

मालिनी

गहिवरत गळाही चावळे जीभ वाळे ।

विकलपण शरीरी कंपही यानिराळे ॥

धनिक विमुख होता अंतरी शोक राहे ।

हरहर मज भासे याचना यातना हे ॥१८२॥

पद

नलगे याचना यातना । हरहर भयमोचना ॥धृ०॥

जिची आलोचना करितां नीरच ये लोचना ॥१॥

धनिक करी वंचना नेदी तिळभरही कांचना ॥२॥

दैन्य कसे जाचना । करुणा रघुनाथा येचना ॥३॥१८३॥

वसंततिलका

भांबावला धनमदे भलतेच बोले । ते बोलही सरस मानुनि लोक डोले ॥

मासेकरूनि फुगला गळसाच भावे । ज्या दीन मीन धरिता वळसाच पावे" ॥१८४॥

दण्डी

असे परिसोनी बोल वासवाचे । तया नळराज काय वदे वाचे ॥

'तुम्ही जाणते थोर थोर साचे । असा साक्षीही माझिया मनाचे ॥१८५॥

ज्यासि जेथे सामर्थ्य नसे त्याते । कसे ते कार्य तुम्ही सांगिजेते ॥

बाळ साने उचलील काय जाते? । बोलणाराचे भेट कसी होते? ॥

त्यजुनि राजत्व दूतता कसी ते । धरावी म्या? ह्रदयास जे कसीते ॥१८७॥

वसंततिलका

बंकी करी अटक देइन मी चपेटे । तेणे तयास मजसी कथलाच पेटे ॥

होता असा मज निरोध नृपावरोधी । जातो कसा? न फिरवे तुमच्या विरोधी ॥१८८॥

बोले सुरेंद्र "नृपसौध सुखे फिराया । आकार-गुप्ति वर देइन देवराया ॥

जायी विदर्भवसुधेशसुतेस बोधी । आम्हांसि ते तरि वरील तुझ्याच बोधी ॥१८९॥

 

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP