TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|श्रीदत्त भजन गाथा|सप्ताह-अनुष्ठान|
सुदामकथा

सप्ताह अनुष्ठान - सुदामकथा

श्रीयुत विनायक वासुदेव साठे यांनी रचलेली श्रीदत्त भजन गाथा.


सुदामकथा
तूंच एक ज्ञाता सकळ जाणसीं । मंगळ करिसी सकळांचे ॥१॥
आमुच्या दृष्टील विपरीत  दिसे । दु:खयुक्त भासे आम्हांलागी ॥२॥
परी परिणामी होत हितकर । अनुभव, श्रीकर, येतो ऐसा ॥३॥
ज्याने त्याने निज चरित्र पहावे । मर्म ओळखावे विवेकाने ॥४॥
घाबरटपणा आम्हां अज्ञानाने । स्वभाव-धर्माने येत असे ॥५॥
श्रीकृष्णाचा सखा सुदामा ब्राह्मण । द्वारकी प्रयाण करीतसे ॥६॥
ऐश्वर्याचा निधि श्रीकृष्ण परम । दारिद्र्याचे धाम सुदामा हा ॥७॥
ऐशा संकल्पाने भेटत कृष्णासी । देईल भक्तासी म्हणोनियां ॥८॥
बहुमान केला सुदाम देवाचा । देव न वदे वाचा दक्षिणेची ॥९॥
खिन्न झाला मग तो तेथोनि निघत । देव निरोपित सन्मानाने ॥१०॥
बालपणींचा मित्र मज उपेक्षितो । कांही न जाणतो पूर्ववृत्त ॥११॥
मित्र म्हणे मनी कोणि न कोणाचा । खेळ हा दैवाचा म्हणतसे ॥१२॥
भडभडोनियां त्यासी फ़ार आले । जळाने भरले नेत्र त्याचे ॥१३॥
क्षणभर कांही तयासि दिसेना । कैसे मी वर्णना करुं त्याच्या ॥१४॥
कांही पुढे जातां सुवर्ण नगरी । दिसतसे खरी तयालागी ॥१५॥
तया वाटे मार्ग माझा मी चुकलो । पुन: परतलो मानीतसे ॥१६॥
तंव पुढे येती अमात्य तयाचे । म्हणती नगरीचे तुम्ही राजे ॥१७॥
तेव्हा कळोनियां आले त्या विप्रांसी । देवे वैभवासी चढविले ॥१८॥
ओशाळला मनी, म्हणे मी अज्ञान । चरित्र गहन तुझे देवा ॥१९॥
विनायक म्हणे ईश्वर भजन । माहात्म्य कळे न अज्ञानाने ॥२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2020-02-03T20:27:29.6630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जेथें जमात, तेथें करामत

 • जेथे अजमत० पहा. संवशक्तीचे बळ विशेष असते. संहतिः कार्यसाधिका।- बहूनामल्‍पसाराणां समवायो दुरत्‍ययः। 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा वर्षाखालील मुलांना शनिची साडेसाती कां त्रस्त करत नाही?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.