TransLiteral Foundation

द्वितीयाः पाद: - सूत्र ४५

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ४५
विप्रतिषेधाच्च ॥४५॥

विप्रतिषेधाच्च ।
विप्रतिषेधश्चास्मिञ्छास्त्रे बहुविध उपलभ्यते गुणगुणित्वकल्पनादिलक्षण: ।
ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजांसि गुणा आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात् ।
वेदविप्रतिषेधश्व भवति चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदंशास्त्रमधिगतवानित्यादिवेदनिन्दादर्शनात् ।
तस्मादसंगतैषा कल्पनेति सिद्धम् ॥४५॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: समाप्त: ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-07T20:10:58.1400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नाणा

  • पुन . एक जंगली झाड . याची पाने शिताफळीच्या पानांएवढी मोठी असून लांबट असतात ; लाकूड इमारती कामास उपयुक्त . ही कोंकणात फार होतात यांपासून स्थळांना नावे पडली आहेत . उदा० नाणेघाट , नाणेमावळ . . नाणावणे - अक्रि . १ नांवाजणे . २ नांव काढणे ; विख्यात होणे . नाणावलेला - वि . नांवाजलेला ; विख्यात . 
  • m  The name of a timber tree. 
RANDOM WORD

Did you know?

दत्तकपुत्र घेण्याविषयी कांही धर्मशास्त्रीय निर्णय आहेत काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site