TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्रीरंगनाथस्वामीकृत पदसंग्रह|
पदे ३५१ ते ३५५

पदसंग्रह - पदे ३५१ ते ३५५

रंगनाथ स्वामींचा जन्म शके १५३४ परिघाविसंवत्सर मार्गशीर्ष शुद्ध १० रोजीं झाला.


पदे ३५१ ते ३५५
पद ३५१. (अभंग)
मृत्तिकेचा घट पाहीं ॥ मृत्तिकेसी ठावा नाहीं ॥१॥
तैसें जाणा विश्व झालें ॥ बोलीं काय आन आलें ॥२॥
चित्रपटाचें कौतुक ॥ तंतु अद्वय अक्रिय एक ॥३॥
हेमीं झाले अळंकार ॥ हा तो वाउगा विचार ॥४॥
देश काळ परिच्छेद ॥ हा तो कल्पनेचा भेद ॥५॥
सिंधू लहरी तरंग ॥ तैसा निजानंद रंग ॥६॥

पद ३५२. (अभंग)
स्नानें पानें दोष जाय ॥ गंगा श्लध्य मानी काय ॥१॥
तैसें करवीं बा कीर्तन ॥ वारुनि अविधीचें वर्तन ॥२॥
अंधारेसी रात्री जावी ॥ दिनकर चोज काय भावी ॥३॥
माझे छाये निवती जीव ॥ तरु मानीना वैभव ॥४॥
अथवा संत संगें कैसा ॥ पूर्णिमेचा सिंधु जैसा ॥५॥
ना तरि आर्त पाहुनि डोळां ॥ दावी मायेहुनि कळवळा ॥६॥
न जडे जाणिवेचा लेश ॥ मिथ्या मानी बाह्म वेष ॥७॥
इच्छा द्वेष मारुनि द्वंद्वें ॥ नाचे रंगीं निजानंदें ॥८॥

पद ३५३. (अभंग)
शास्त्र व्युप्तत्तीचा भाव ॥ हाचि काय तरणोपाय ॥१॥
व्हावी अंतरीं विश्रांति ॥ जावी मोह ममता भ्रांति ॥
माझीं गद्य-पद्यं ॥ हा तों केवळ मायिक पंथ ॥३॥
नित्य पूर्ण तो अभंग ॥ निजानंदें भरला रंग ॥४॥

पद ३५४. (अभंग)
आम्हां दुर्बळांच्या डोळां ॥ कैंचा अद्वैत सोहळा ॥१॥
दिधलें गुरुराजें दयाळें ॥ नाहीं व्युप्तत्तीच्या बळें ॥२॥
हेचि जाणा पराकष्ठा ॥ धरा सद्नुरुपायीं निष्ठा ॥३॥
रंगीं निजानंद सेवा ॥ सायुज्यांही वरील ठेवा ॥४॥

पद ३५५. (अभंग)
दैवें आलों तुझिया पोटा ॥ झालों बह्मांडाहुनि मोठा ॥१॥
तुझा उपकार काय वानूं ॥ माझा डोळस तूं चिद्भनू ॥२॥
माया मोहाचें कारागृह ॥ केलें तोडुनि चिद्रुप देह ॥३॥
निजानंद नित्य नि:संग ॥ कृपें केला अभंग रंग ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:17.7030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दिक्कत

  • स्त्री. १ सूक्ष्म दोष ; शंका ; अडचण ; हरकत ; आक्षेप . इंग्रज दोनी दौलतीत ( निजामाच्या व पेशव्यांच्या ) पाय घालतात यांत दिक्कत नाही । - ख १२ . ६८३४ . २ कबूल करण्यांत कांकूं , अडचण , हरकत . जन्मला प्राणी मरणार ह्या विषयी दिक्कत काय ? ३ तंगी ; टंचाई . पाण्याचे दिकतीने आणि उष्णकाळ भारी म्हणून आठशे माणसे मरण पावली . - दिमरा २ . ८७ . [ अर . दिक्कत ] 
  • वि. ( ना . ) आजारी ; अंथरुणाला खिळलेला . दिक्क पहा . 
  • ०तखोर वि. १ आढेवेढे घेणारा ; फांटे फोडणारा ; हेकेखोर ; संशयी ; शंकेखोर ; अडचणी काढणारा मनुष्य . २ नाकारले जाण्याजोगे ( नाणे ); दिक्कत अर्थ २ पहा . मला दूर जायचे आहे दिक्कतखोर रुपयां देऊं नका . 
  • ०हरकत स्त्री. अडथळा इ 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.