मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|वारली लोकगीते|गौरीची गाणी|
काजल्या डोहो

गौरीची गाणी - काजल्या डोहो

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


काजल्या डोहो
काजल्या डोहो माजवीला ग
काजल्या डोहो माजवीला

गडी नोवरा नको मला
शेण काढाया लावील मेला
भांडी घासाया लावील मेला
उष्टी काढाया लावील मेला

साधु नोवर नको मला
ग, भगत नोवर नको मला
देवलात जायाला लावील मेला
मला पाया पडाया लावील मेला

दारूड्या नोवर नको मला
दारू पिवून मारील मेला
रोज रोज उपाशी ठेवील मेला

शेतवाला नोवर हवा मला
शेती लावाया येईल मला
मास्तर नोवर हवा मला
धडं काढाया येतील मला

काजळी डोह
काजळी डोहात खळखळ उडावली ग
काजळी डोहात खळखळ उडावली

घर गडी नवरा नको मला
शेण काढायला लावील मेला
भांदी घासायला लावील मेला
उष्टी काढायला लवील मेला

साधू नवर नको मला
ग, भगत नवरा नको मला
देवळात जायला लावील मेला
मला पाया पडायला लावील मेला

दारूड्या नवरा नको मला
दारू पिऊन मारील मेला
रोजरोज उपाशी ठेवील मेला

शेतकरी नवरा हवा मला
शेती करता येईल मला
मास्तर नवरा हवा मला
धडे लिहिता उएतील मला

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP