मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|संकेत कोश|
संख्या ९२

संकेत कोश - संख्या ९२

हिंदू धर्मात असे अनेक संकेत आहेत ,जे आपल्या जीवनात मोलाचे कार्य बजावतात .


ब्याण्णव मूलतत्तें ( रसायनशास्त्राचीं )- १ उदजन , २ यानाति , ३ लघ्वातु , ४ विडूर , ५ टांकण , ६ प्रांगार , ७ भूयाति , ८ जारक , ९ तरस्विनी , १० शिथिराति , ११ क्षारातु , १२ भ्राजातु , १३ स्फटयातु , १४ सैकता , १५ भास्वर , १६ शुल्वारि , १७ नीरजी , १८ मंदाति , १९ दहातु , २० चूर्णातु , २१ स्तोकातु , २२ रंजातु , २३ रोचातु , २४ वर्णातु , २५ लोहक , २६ अयस् ‌, २७ केत्वातु , २८ रूपक , २९ ताम्र , ३० कुप्यातु , ३१ द्रवातु , ३२ सिकातु , ३३ नेपाली , ३४ मेचाग्नि , ३५ दुराघ्री , ३६ लीनाति , ३७ दीपातु , ३८ शोणातु , ३९ भृशला , ४० गोमेदातु , ४१ काशातु , ४२ संवर्णातु , ४३ चेष्टातु , ४४ नक्षरातु , ४५ नाम्लातु , ४६ निचूषातु , ४७ रजत , ४८ मृज्यातु , ४९ नैलातु , ५० त्रपु , ५१ अंजन , ५२ वंगक , ५३ जंबुकी , ५४ कोटयाति , ५५ द्युतातु , ५६ हर्यातु , ५७ सुजारला , ५८ पुष्कला , ५९ श्यामला , ६० आपीतला , ६१ पिविरला , ६२ धूसरला , ६३ किंविरला , ६४ योनिला , ६५ इद्‌‍भृशला , ६६ चुम्बला , ६७ पांडुला , ६८ रक्तला , ६९ व्याहरिला , ७० श्वेतला , ७१ निर्वर्णला , ७२ गावातु , ७३ सहातु , ७४ चण्डातु , ७५ बाष्पातु , ७६ गुर्वातु , ७७ घनातु , ७८ महातु , ७९ स्वर्ण , ८० पारद , ८१ सिक्ष्यातु , ८२ सीस , ८३ भिदातु , ८४ तोयातु , ८५ लावणी , ८६ तैजसाति , ८७ क्षुद्रातु , ८८ तेजातु , ८९ एजातु , ९० ह्रसातु , ९१ प्रैजातु , व ९२ किरणात , अशी ब्याण्णव मूलद्रव्यें . सर्व सृष्ट पदार्थ वरील ९२ मूलद्रव्यांपैकीं २ वा अधिक मूलद्रव्यांचा भिन्न भिन्न प्रमाणांत झालेल्या संयोगानें अस्तित्वांत आलेले असतात , ( आंग्ल भारतीय महाकोश आचार्य रघुवीर ).

N/A

References : N/A
Last Updated : April 20, 2015

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP