TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

तृतीयाः पाद: - सूत्र ११

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीका ग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र ११
आनन्दादय: प्रधानस्य ॥११॥

आनन्दादय: प्रधानस्य । ब्रम्हास्वरूफप्रतिपादनपरासु श्रुतिष्वानन्दरूपत्वं विज्ञानघनत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मकत्वमित्येवंजातीयका ब्रम्हाणो धर्मा: क्वचित्केचिच्छूयन्ते ।
तेषु संशय: ।
किमानन्दादयो ब्रम्हाधर्मा यावन्तो यत्र श्रुयन्ते नावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्या: किं सर्वे सर्वत्रेति ।
तत्र यथाश्रुतिविभांग धर्मप्रतिपत्तौ प्राप्तायामिदमुच्यते ।
आनन्दादय: प्रधानस्य ब्रम्हाणो धर्मा: सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्या: । कस्मात् ।
सर्वाभेदादेव । सर्वत्र हि तदेवैकं प्रधानं विशेष्यं ब्रम्हा न भिद्यते ।
तस्मात्सार्वत्रिकत्वं ब्रम्हाधर्माणां तेनैव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्तशौर्यादिनिदर्शनेन ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-20T02:15:54.0870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ढेप

  • न. १ मातीचे ढेकूळ ; डिखूळ . २ जिराईत पिकाची जमीन . त्या गांवांत २५ बिघे ढेप आहे . ३ जमिनीची पिकावरुन , उत्पन्नावरुन मोजणी ( विस्तारावरुन ); मुडा , खंडी , कुडव , अधोली असे या जमिनीच्या मापाचे भाग केलेले असतात . - स्त्री . १ उसाचा रस कढवून विशिष्ट आकाराच्या तयार केलेल्या खळग्यांत ओतल्यावर थंड होऊन त्याचा बनणारा गोळा ; गुळाचा मोठा खडा ; भेली . २ पेंड , भात , धान्य , दही , जटाभार , कागद , पाने , गवत इ० चा गोळा , गट्ठा , जुडा , खाप . ढेंप लावित असे टुकयाते । - क्रिंगवि २२ . ३ ( गुरे , पाऊस आणि विस्तव ह्यापासून संरक्षण व्हावे म्हणून ) वर मातीची डिखळे घालून लिंपून ठेवलेली कडब्याच्या पेंढ्यांची गंज ; ढेपण . [ वैसं . द्रप्स = बिंदु ; हिं . ढेपा ] ढेंपेचा गुरु - न . १ ( शब्दशः ) पेंडीवर पोसलेली गाय , बैल . २ ( ल . ) लांचखाऊ माणूस . 
  • न. ( प्रां . ) चेप ; गर्दी ; खेंच ; समुदाय . 
  • ना. भेली , रवा ( गुळाचा ). 
RANDOM WORD

Did you know?

मराठीत जुन्या कवींच्या साधारण किती कविता उपलब्ध असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.